Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Jens professionals

JENS is een samenwerkingsverband van een aantal bevlogen organisaties. Zij hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat zorg voor kinderen en jeugdigen beter kan én moet! Laagdrempeliger, meer in samenhang en goedkoper. JENS zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op met (huis)artsen, scholen en verenigingen.

JENS verzorgt sinds 1 januari 2019 de volledige uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling.

Dat doet JENS in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

 

Aanmelden

Als arts of gecertificeerde instelling kunt u een cliënt aanmelden voor hulp en ondersteuning bij JENS. U vult hiervoor het aanmeldformulier volledig in en stuurt dit beveiligd en samen met eventuele aanvullende informatie aan instroom@jenshelpt.nl

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat wij de aanmelding in behandeling hebben genomen. Als dit van toepassing is, ontvangt u een start- en einddatum van de zorg.

 

Producten & diensten

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa. Nullam volutpat vel massa at hendrerit. 

Werkwijze

Het jeugd- en jongerenwerk is en blijft vrij toegankelijk.

Artsen en Gecertificeerde Instellingen kunnen rechtstreeks naar JENS verwijzen.

Kinderen en jongeren kunnen zich melden bij de gemeente als ze een vraag hebben of hulp nodig hebben,  net als hun ouders.

Er zijn geen directe kosten voor onze ondersteuning.

CRISISNUMMERS

TIJDENS KANTOORUREN

Heerlen: 045 – 560 4004

Voerendaal: 045 – 560 25 61

Landgraaf: 14-045

'S AVONDS OF IN HET WEEKEND:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

FAQ

Voor wie is JENS?

JENS is er voor ouders en jongeren tot 18 jaar die in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal wonen.

JENS heeft alle kennis in huis die nodig is om kinderen, jongeren en ouders te leren omgaan met de uitdagingen die het leven biedt. JENS beantwoordt alle vragen, groot of klein, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Wat moet ik doen bij een crisis?

Er is sprake van crisis als er plotseling een onhoudbare situatie ontstaat en als nu niets doen ernstige gevolgen heeft. Kan een situatie wachten tot morgen, zonder ernstige gevolgen, dan is het geen crisissituatie.

Een crisissituatie melden en bespreken tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Landgraaf: 14-045
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61

Buiten kantoortijden:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Wat is wat? JENS begrippen uitgelegd

JENS gebruikt een aantal documenten, methodieken en rollen om de hulp die cliënten krijgen vast te leggen. In de begrippenlijst worden deze documenten, methodieken en rollen uitgelegd.

Bekijk hier de begrippenlijst

Wat is een brief van aanbod en wie mag deze tekenen?

JENS heeft de professionele verplichting om wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren onder de 16 jaar om toestemming te vragen voordat de jeugdige begeleiding of behandeling krijgt.

Als een kind of jongere hulp van JENS ontvangt, wordt dit vastgelegd in de brief van aanbod. Hierin staat precies welke hulp JENS biedt. Door het ondertekenen van deze brief verleent je toestemming om te starten met de begeleiding of behandeling.

In deze flyer staat wie de brief mag ondertekenen: ouders, kind of samen.

Moet ik betalen voor Jens?

Voor kinderen, jongeren en hun ouders zijn er geen kosten voor de activiteiten en hulp van JENS. Het kan natuurlijk voorkomen dat we vervolgstappen adviseren die wel geld kosten, zoals een opleiding of een lidmaatschap voor een club.

 

Als dat een probleem is, zoekt JENS samen met het gezin uit of er instanties zijn die kunnen helpen met de kosten.

 

Waar kan een cliënt terecht voor ondersteuning?

Het is in de wet geregeld dat iedere burger recht heeft op cliëntondersteuning. In de gemeenten Heerlen en Landgraaf wordt dit geleverd door MEE Zuid-Limburg. In de gemeente Voerendaal verzorgt het Maatschappelijk Werk van Meander Groep Zuid-Limburg de cliëntondersteuning. 

 

Servicepunt van MEE-Zuid-Limburg
Telefoon: 088-0102222
E-mail: info@meezuidlimburg.nl.
www.meezuidlimburg.nl 

 

Maatschappelijk werk Meander Groep Zuid-Limburg
Telefoon: 045-5657585
E-mail: BureaudienstNuth@mgzl.nl
www.meandergroep.com 

Onderzoek of behandeling voor dyslexie aanvragen. Hoe werkt het?
Voor leerlingen uit het basisonderwijs bij wie sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en die in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal wonen, wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door JENS.
 • Het aanmelden voor onderzoek verloopt via de school.
 • Alleen een volledig ingevuld aanmeldformulier mét een  leerlingdossier dyslexie wordt in behandeling genomen.Het aanmelden voor behandeling verloopt via de zorgaanbieder, nadat via onderzoek is vastgesteld dat het om EED gaat.
 • Toestemming van ouder(s) / verzorger(s) is altijd vereist.

Begeleiding, behandeling en Trainingen

JENS biedt begeleiding, behandeling, trainingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren én ouders. Dat doen we in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. In het onderstaand overzicht vindt u ons complete aanbod. 

Gebruik de filteropties om het aanbod te zien dat bij uw vraag past.

Filter de resultaten:
 • Locatie
 • Leeftijd
 • Ondersteuning