Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy verklaring

Als je cliënt van JENS bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

 

Wat zijn persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres.

 

Als je een formulier invult op de website of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid of beperking. Bijzondere persoonsgegevens krijgen extra bescherming.

Wie zijn wij?

JENS is een samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van alle stichtingen die onder JENS vallen. Dit zijn Alcander, Koraal, Kracht in Zorg, Lionarons GGZ,  Mondriaan, Radar en XONAR. 

Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten:

JENS
T.a.v. de Privacy Functionaris
Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen
Email: privacy@jenshelpt.nl

Met wie wisselt JENS jouw gegevens uit?

JENS werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten, scholen en andere zorgaanbieders. Soms is het voor JENS noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met of op te vragen bij deze organisaties. Wij doen dit alleen als hiervoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Deze organisaties mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten en mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

 

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Op grond van zorgwetgeving is JENS bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over calamiteiten die hebben plaatsgevonden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het instroomproces en het bieden van hulp, of zolang als wettelijk verplicht is. Zo bewaart JENS jouw hulpverleningsdossier vijftien jaar. Dit doen we in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) of de Jeugdwet.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Zo heeft JENS met de gemeente duidelijke afspraken gemaakt over welke gegevens mogen worden uitgewisseld.

 

Medewerkers van JENS die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Met organisaties met wie wij je gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen.

Waarvoor gebruikt JENS jouw persoonsgegevens?

JENS verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. De belangrijkste doelen zijn hieronder kort beschreven.

 • Goede en veilige jeugdhulp kunnen verlenen.
 • Afspraken maken, wijzigen of afzeggen.
 • Met jou in contact komen en reageren op gestelde vragen.
 • Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Een juiste administratie te voeren en activiteiten van intern beheer.
 • Verschuldigde bedragen kunnen berekenen, vastleggen en innen.
 • Complimenten, klachten en claims kunnen afhandelen.
 • Voor kwaliteitsverbetering en/of bijdragen aan onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden.
 • Om je te informeren over relevant nieuws over de dienstverlening van JENS.

Wat zijn jouw rechten?

 • Je hebt altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons laat weten dat je jouw gegevens wilt inzien, geven we je die uiterlijk binnen één maand.
 • Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door JENS te laten wijzigen of om ze te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens. Krijg je een vorm van hulpverlening van JENS? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van deze hulp en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website: www.hulpbijprivacy.nl

Hoe kun je gebruik maken van je privacyrechten?

Je kunt je gegevens bij ons opvragen. Om je gegevens op te vragen kun je gebruik maken van dit formulier.
JENS beantwoordt jouw vraag of verzoek uiterlijk binnen één maand. Als het meer tijd kost, dan informeren we je hier binnen één maand over.

 

Hoe weet ik dat er wijzigingen zijn?

Wij kunnen deze informatie van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan onze website regelmatig te controleren op updates.

Laatste wijziging: 4-4-2019

 

Hoe weten wij dat jij het bent?

 Als je JENS een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

Hoe en waar kan ik een klacht indienen?

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop JENS omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.