Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Jens Helpt

JENS is een samenwerkingsverband van een aantal bevlogen organisaties. Zij hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat zorg voor kinderen en jeugdigen beter kan én moet! Laagdrempeliger, meer in samenhang en goedkoper. JENS zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op met (huis)artsen, scholen en verenigingen.

Sinds 1 januari 2019 voert JENS het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling uit in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

In het samenwerkingsverband werken Alcander, Koraal, Lionarons GGZ, Mondriaan, Kracht in Zorg, Radar en Tobas aan betere hulp voor jeugd. Wij werken samen met ruim 20 andere organisaties.

Bekijk hier de gebiedsindeling van JENS en de locaties waar wij actief zijn.

WAT DOET JENS

Jens Voorkomt

JENS voorkomt dat jeugdigen en gezinnen belemmeringen ervaren tijdens het opgroeien en opvoeden. Dat doen we door laagdrempelige, preventieve activiteiten in de buurt te organiseren, zodat we belemmeringen vroegtijdig kunnen signaleren. Of het nu gaat om de ontwikkeling van de jeugdige of om het vinden van aansluiting bij de maatschappij. Alle jeugdigen en gezinnen kunnen meedoen en ondersteuning of hulp krijgen als zij vragen hebben.

Jens Verbindt

JENS verbindt (specialistische) zorg aan de leefwereld van jeugdigen en gezinnen. We zijn aanwezig op vertrouwde plekken in de eigen omgeving van jeugdigen en gezinnen.

Door samen te werken met scholen, peuterspeelzalen en verenigingen in de buurt, zorgen we ervoor dat hulp dichtbij en in verbinding wordt georganiseerd. Samen werken we aan de doorontwikkeling van zorg op vertrouwde plaatsen in de buurt.

Jens ONDERZOEKT

JENS onderzoekt de zorgvraag van een jeugdige en/of het gezin. Soms weten we nog niet exact wat er nodig is om aan de slag te gaan, vraagt de situatie om een specifieke behandeling of is opvoedondersteuning op zijn plaats.

JENS onderzoekt met een integraal team van professionals wat er nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen

Jens BEGELEIDT

JENS begeleidt bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen, het aanbrengen en houden van structuur in en de regie over het leven. Begeleiding bevordert of behoudt de zelfstandigheid van een jeugdige of compenseert het tekort hieraan. 

 • het oefenen van vaardigheden;
 • het aanbrengen van structuur;
 • praktische ondersteuning;
 • activeren, het stimuleren van activiteiten;
 • het onderhouden en leggen van sociale contacten.

Jens behandelt

JENS behandelt richt zich op het herstel, de genezing, ontwikkeling of het stabiliseren en/of hanteerbaar maken van een probleem of aandoening.

Een behandeling kent een duidelijke start- en einddatum. Bij iedere behandeling is altijd een gedragswetenschapper betrokken die de regie heeft over de inhoud van de geboden jeugdhulp.

Missie en visie van JENS

Missie

Sinds 1 januari 2019 is JENS de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De missie van JENS is: ‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

Visie

SAMEN

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat we het niet alleen doen, maar samen met anderen; de jongere zelf, het gezin, de buurt, de school. We bundelen krachten in de eigen omgeving van de jongere om aan duurzame oplossingen te werken. We brengen expertise bij elkaar vanuit de coöperatieve gedachte dat we samen meer kunnen dan alleen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit één hand een breed scala aan deskundigheid in te zetten; integraal en dichtbij. 

ANDERS

We zijn creatief in het bedenken van oplossingen buiten de traditioneel gebaande wegen. We geven zorg, die snel beschikbaar is, kortdurend, maar duurzaam effectief. Dat betekent dat wij bronnen inzetten en ondersteunen, die blijvend aanwezig en van waarde zijn in het leven van jongeren. Hierdoor behouden zij regie en zijn zij minder afhankelijk van professionele zorg.

DOEN

We ondernemen en experimenteren in zorg die werkt en dat bouwen we al doende uit. We zijn vooral doeners en wars van investeren in zaken en administratieve processen die er niet toe doen.

Kernwaarden

SPEELS

Wij zijn niet star en strak volgens de regels. Al doende ontwikkelen en leren we samen. Speels geeft de dynamiek weer, is vrolijk, fantasierijk, in beweging.

EIGENWIJS

Wij doen de dingen op een eigen wijze en zijn niet bang voor kritiek, want wij geloven overtuigd dat het anders kan.

STOER

Wij hebben lef en durven anders te doen. Niet volgens de gebaande wegen. We gaan krachtig, sterk en doortastend te werk. Wij zijn niet bang om onze kwetsbaarheid te laten zien.

 

Video's

schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF