Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Klacht & bezwaar

Ik heb een klacht

Het kan natuurlijk altijd zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. 

Neem dan eerst contact op met uw hulpverlener. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager van uw hulpverlener. 

Biedt ook dat geen oplossing of wilt u direct een klacht indienen?

Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft de mogelijkheid om uw klacht door te sturen naar de klachtencommissie.

Gebruik hiervoor het contactformulier en geef aan dat het om een klacht gaat.

Wilt u weten hoe wij met uw klacht omgaan? Lees dan onze klachtenregeling.

Bezwaar tegen een beslissing over jeugdhulp?

U kunt bezwaar maken bij JENS als JENS uw aanvraag voor jeugdhulp afwijst. Of als u het aanbod van JENS niet geschikt vindt.

 

Eerst overleggen met JENS
Als u bij JENS jeugdhulp aanvraagt, doet JENS u een passend aanbod. Bent u het niet eens met het aanbod, praat dan eerst met JENS. In een gesprek met u of uw gezin kijkt JENS of er een oplossing is. Mogelijk krijgt u een ander aanbod. Komt u er na een gesprek niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

 

Bezwaar maken
Als u bij de gemeente een bezwaar wilt indienen, kost dat niets. Lees verder hoe u een bezwaar indient bij de gemeente. Als de gemeente uw bezwaren afwijst, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.