Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Verwijsindex en Meldcode

Verwijsindex Parkstad

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan het kind.

Het is belangrijk dat de betrokken organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Om dit mogelijk te maken, is er de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Ook JENS is aangesloten bij de Verwijsindex.

De Verwijsindex maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen en de hulp op elkaar af te stemmen. Dat betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.

De inzet van de Verwijsindex valt onder de Jeugdwet en het gebruik ervan is dan ook wettelijk verplicht gesteld door de overheid.


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld zijn de medewerkers van JENS verplicht om de Meldcode te volgen. Dit is vastgelegd in de wet. De meldcode is bedoeld om jeugdigen én volwassenen te beschermen die in een onveilige situatie verkeren.

De meldcode is praktisch een stappenplan dat professionals ondersteunt in situaties waar er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Per stap van de meldcode leggen wij onze bevindingen vast in het cliëntdossier of registratiesysteem.