Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Griefelen als verbinding en ontspanning

'Van ontregeling naar evenwicht.'

Als hulpverlener zien we in de praktijk dat als kinderen ontregelen, om welke reden dan ook, we reageren met taal en begrenzen. Wat we willen, is de verbinding aangaan met het kind. Een ontmoeting en een kader aanbieden dat liefdevol, prikkelend en ontwikkelingsgericht is en vooral aansluit bij onze jonge doelgroep.  

De collega’s van VVS (Veelbelovend van Start), Link, Kantelklas, Byzonderwijs, DGA Catharinaschool en DGA de Pyler hebben daarom hun krachten gebundeld. DGA staat voor Doelgroep Arrangement. Samen hebben ze de cursus
Griefelen gevolgd. Ze hebben dat wat ze geleerd hebben meteen in de praktijk gebracht, zowel individueel als in groepsverband.  

‘Griefelen’
biedt een programma aan voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar die te maken hebben gehad met negatieve ervaringen in hun jonge leven en/of ontwikkelingsproblematiek kennen. Dit kunnen trauma’s, hechtingsproblematiek, rouw- en verlieservaringen, medische problemen en ontwikkelingsproblemen zoals ASS, en ADHD zijn. 

Wat is ‘Griefelen’? 
 

‘Griefelen’ is het proces om van spanning tot ontspanning te komen. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht. Het ‘Griefelprogramma’ ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen aan om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, zoals in gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen. Ze weten zich soms geen raad met wat ze voelen en wat het doet met hun energieniveau. Ook hebben ze vaak nog een te kleine woordenschat om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dit kan invloed hebben op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. 

De kinderen gaan samen met
Stokkie op reis in het Grote Dierenbos en daar gebeurt van alles. In 10 bijeenkomsten (van 45 minuten) beleven ze allerlei avonturen in het Grote Dierenbos. Dit doen ze samen met de vrienden van Stokkie: Giraf, Vogel, Schildpad en Krokodil.  

 Stokkie, het Stokstaartje dat net als het kind nieuwsgierig de wereld in gaat en van alles meemaakt. Als hij stress ervaart, zal hij allereerst steun zoeken bij een vertrouwd dier. Dit zullen eerst de begeleiders zijn en als hij op reis gaat in Het dierenbos zoekt hij steun bij Giraf. 


De Giraf:
hij adviseert de dieren en helpt ze als ze het even niet zo makkelijk hebben.  Giraf is een soort ouder voor alle dieren in het Grote Dierenbos. Krokodil
: hij voelt van alles. Hij voelt ook veel stress en dat voelt niet fijn. Zijn reactie ziet eruit als boosheid en agressie omdat hij vecht, bijt en slaat. Krokodil heeft de hulp van de andere dieren nodig om hiermee te leren omgaan. De Vogel
: Vogel vlucht zodra er iets gebeurt dat door hem als stress wordt ervaren. 

De Schildpad:
hij trekt zich terug zodra hij stress ervaart. Schildpad raakt dan (tijdelijk) verlamd of bevroren.Onder begeleiding van
Giraf en onze ‘Griefelaars’ bouwen de kinderen op een speelse manier aan regulatievaardigheden en zelfvertrouwen. Stokkies lichaam vertelt hem op elk moment iets en dit is steeds anders. Zijn ‘krinkels en kronkels’ veranderen altijd. Sinds Stokkie weet hoe hij hiernaar kan luisteren, is er een wereld voor hem open gegaan… 

Een kind mag leren G.A.L.M.E.N 
 

G: gewaarworden (wat gebeurt er in mijn lichaam?) 

A: ademen  

L: loslaten van (spier)spanning  

M: maken van taal hiervoor  

E: extra aandacht en focus is het resultaat  

N: op een natuurlijke manier 

Facebook
Twitter
LinkedIn