Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Terugblik bijeenkomst “Bewust omgaan met armoede”

Op 29 februari werd op de locatie van JENS, gemeente Heerlen en Heerlen STAND-BY! op de Kloosterstraat in Hoensbroek onder grote belangstelling de bijeenkomst “Bewust omgaan met armoede” gehouden. Dit initiatief is ontstaan op de werkvloer om jeugdzorgwerkers van JENS en jeugdconsulenten van de Gemeente Heerlen beter in staat te stellen om tijdens hun werkzaamheden met de impact van armoedeproblematiek om te gaan. Deze bijeenkomst was een samenwerking tussen JENS, de gemeente Heerlen en de Zuyd Hogeschool (werkplaats sociaal domein).

Ketenpartners en initiatieven uit de wijk, met een link naar armoede, waren goed vertegenwoordigd tijdens de interactieve markt waar volop informatie en contacten werden uitgewisseld. Deze markt liet zien dat er vele mooie initiatieven zijn om de mensen uit de wijk te ondersteunen!

Aan bezoekers werd gevraagd om via een post-it te reageren op vijf prikkelende stellingen over armoede. De reacties leverden een boeiend gesprek op waarbij alle betrokkenen het erover eens waren dat een integrale aanpak nodig is van armoede en dat ketenpartners en initiatieven uit de wijk van elkaar weten.

Facebook
Twitter
LinkedIn