Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Regisseurschap, hoe zit het ook alweer?

Regisseurschap, hoe zit het ook alweer?

Een regisseur ondersteunt de ouders binnen het zorglandschap. Bij de start van een hulpvraag wordt een uitgebreide vraagverheldering gedaan. Vanuit deze vraagverheldering komt een duidelijke hulpvraag die wordt gekoppeld / gematcht aan het aanbod van hulp / zorg.

Brede vraagverheldering komt uit de landelijke richtlijn van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Deze hulp kan voorliggend vanuit het gebiedsteam, zorg vanuit het gebiedsteam of uitbestede zorg zijn.

‘Regisseur’ vinden we vaak een zwaar woord – het klinkt als ‘overnemen’. In de lijn van de visie van JENS zijn ouders altijd zelf regisseur en ondersteunen we ouders in hun regievoering bij de uitvoering van hulp.

Hieronder staan antwoorden op veel gestelde vragen over de regisseur.

Wanneer koppelen we een regisseur aan de hulpvraag?

Zodra bij toegang van JENS een nieuwe hulpvraag binnenkomt.

Wie kan regisseur zijn?

 • Jeugdconsulent
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Collega van een doelgroeparrangement (DGA)
 • Collega die werkzaam is op de vindplekken van jeugdigen en gezinnen
 • Collega van de toegang van de gemeente
 • Collega die is betrokken bij het gezin
 • Instroom (aanspreekpunt)

Welke regisseur hoort bij welke hulpvraag?

 • Enkelvoudig: er is sprake van één hulpvraag en de hulp of zorg wordt conform hulpvraag ingezet. Er is geen gezinsplan. Ouders hebben wel een telefoonnummer van een collega van JENS (aanspreekpunt). Ouders zijn zelf regisseur.
 • Meervoudig: er zijn binnen het gezin meerdere hulpvragen bij meerdere gezinsleden. Ouders spreken met JENS af of ze zelf regisseur zijn of dat ze hulp nodig hebben bij het organiseren van de zorg.
 • Complex: er zijn binnen het gezin meerdere hulpvragen bij meerdere gezinsleden en er is sprake van een risico tot niet veilig kunnen opgroeien. De gemeente is regisseur van de casus.
 • Aan hulpvragen, die worden ingediend door een gecertificeerde instelling (BJZ en WSG), koppelt JENS geen regisseur. De gezinsvoogd of voogd is hier regisseur.

Wat doet een regisseur?

Bij enkelvoudige vragen verheldert JENS samen met ouders de hulpvraag (vaak vindt dit plaats op school, door de Jeugdconsulent) en regelt de hulp of zorg. Er is soms geen analyseverslag, met name indien de hulp voorliggend is ingezet, en er is geen gezinsplan.  

Bij meervoudige vragen maken we samen met het gezin het analyseverslag dat we vertalen naar het gezinsplan. Samen zetten we de RTO (Ronde Tafel Overleg)-cyclus op. Ouders hebben zelf regie en JENS ondersteunt de ouders.

Bij complexe vragen maken we samen met het gezin het analyseverslag, dat we vertalen naar het gezinsplan. Samen zetten we de RTO-cyclus op. Ouders hebben zelf regie. We kijken hierbij wel samen met de ouders naar mogelijke risico’s inzake veilig opgroeien.  

Wat is het verschil tussen een regisseur en een regiebehandelaar?

Een regisseur is samen met het gezin verantwoordelijk voor het opvolgen van de hulpvragen in het gezinsplan.

Een regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling die wordt ingezet. Dit is altijd een wetenschappelijk opgeleide  collega.

 

Triage schema

Facebook
Twitter
LinkedIn