Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stagecoördinator voor JENS

Stagiairs spelen een belangrijke rol bij JENS. Ze ondersteunen onze collega’s bij hun werk en brengen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied bij JENS binnen. Daarnaast staan ze zelf vaak ook nog dicht bij onze doelgroep en brengen zo waardevolle inzichten over de leefwereld van jongeren mee. En natuurlijk is het mooi meegenomen dat jonge professionals direct kennis kunnen maken met het gedachtegoed van JENS: samen anders doen.

Krachtenbundeling met Welzijnsgroep

Vanwege het belang dat we aan  stagiairs hechten, hebben we vanaf dit jaar onze krachten gebundeld met Welzijnsgroep Parkstad Limburg en samen geïnvesteerd in een nieuwe stagecoördinator. Demi Vestjens coördineert de stages, organiseert introductiebijeenkomsten aan het begin van het schooljaar en onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen.

Wie kennis wil maken met Demi kan contact met haar opnemen via: dvestjens@impulskerkrade.nl of (06) 18 64 10 57.

Heb je vragen over stages, mail dan naar: stages@welzijnsgroep.nl

Bekijk ook de informatie op onze website>

Facebook
Twitter
LinkedIn