Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen werken aan 2024 

Al enkele jaren organiseerden we panelgesprekken met onze samenwerkingspartners om hen te vragen naar hun mening over JENS. Afgelopen jaar kozen we voor een meer interactieve vorm. Het doel was niet alleen om terug te blikken, maar vooral ook samen te kijken naar de toekomst.

Transformatiekansen 2024

In oktober kwamen we samen met allerlei partners in de jeugdhulp zoals gemeenten, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en zorgaanbieders. Aan de hand van de vier programmalijnen* van JENS stonden we kort stil bij de resultaten van 2023. Vervolgens gingen vier groepen met elkaar in gesprek over de vraag: ‘Welke transformatiekansen zie jij voor JENS in 2024?’

Verschillende perspectieven

In de verschillende groepen werden interessante discussies gevoerd, waarin iedere deelnemer zijn/haar eigen perspectief inbracht. Waar mogelijk zijn de resultaten van de avond meegenomen in de jaardoelen van de programmalijnen van JENS voor 2024.

Enkele opmerkingen uit de gesprekken:

 • Zorg voor Maatschappelijke Dienst Tijd-plekken in het verenigingsleven.
 • De mindset in de jeugdhulp moet veranderen van traditioneel naar transformeren: vertrouwen in elkaars professionaliteit in plaats van zorgen over de basis.
 • Het voorliggend veld kan veel meer: ontzorgen, kijken naar mogelijkheden, heeft zicht op het jeugdveld, vormt een extra paar ogen.
 • Zorg dat de ervaring van huisartsen die al met JENS samenwerken ook terechtkomt bij de huisartsen die de meerwaarde van samenwerking met JENS (nog) niet zien.
 • Bied ondersteuning vanuit het voorliggend veld als er wachtlijsten bij de GGZ zijn (niet vervangen, maar tijdelijk verzachten).
 • Laat de diagnose los, begin met luisteren en stel de vraag: wat is hier nodig?

Wordt vervolgd in 2024

De interactieve manier om samen naar de toekomst te kijken is de deelnemers goed bevallen. Daarom zullen we dit jaar onze partners op een soortgelijke manier bij de beleidsvorming van JENS betrekken.

*Programmalijnen JENS: Met plezier naar school, Dichtbij in de buurt, Lekker in je vel en Passende hulp voor jou.

Facebook
Twitter
LinkedIn