Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veelbelovend van Start

De groep VvS (Veelbelovend van Start) is een nieuw groepsaanbod van JENS en richt zich op intensieve begeleiding van jonge kinderen die nog niet kunnen instromen in een passende vorm van onderwijs of de onderwijsleeftijd nog niet hebben bereikt. Dit aanbod is onder andere ontwikkeld als antwoord op de sluiting van de MKD’s (Medisch Kleuter Dagverblijven) van Xonar. Met dit groepsaanbod biedt JENS de kinderen in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal continuïteit van zorg.

Stimuleren ontwikkeling

VvS verzorgt een groepsaanbod waarbij de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Het aanbod is bedoeld voor kinderen met een forse ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblematiek. De groepsbegeleiders bieden voor elk kind een passend pedagogisch klimaat en begeleiden hen tijdens een gestructureerd dagprogramma aan de hand van doelen. Elke groep bestaat uit maximaal 6 tot 8 kinderen.

Aanmelden

Kinderen kunnen worden aangemeld voor VvS door de binnen de jeugdwet benoemde verwijzers. Vul het aanmeldformulier volledig in en stuur het beveiligd naar instroom@jenshelpt.nl.


Lees ook: MKD-zorg in Heerlen blijft bestaan

Facebook
Twitter
LinkedIn