Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kortdurend behandeltraject gezinnen

Rootz+ Xtra biedt vanaf oktober 2023 een kortdurend, intensief behandeltraject voor ouders aan. JENS heeft dit traject ontwikkeld naar aanleiding van positieve ervaringen met het werken met ouders in groepsverband. Het contact dat ouders met elkaar hebben in de groep en het delen van moeilijke momenten werkt steunend en regulerend.

De behandeling duurt 4 maanden en bestaat uit een oudertraining, ambulante begeleiding en gezinsdagbehandeling. De eerste groep is gestart op 31 oktober en loopt tot eind februari.

Training

De training bestaat uit psycho-educatie en oefeningen die het bewustzijn bevorderen. De psycho-educatie bevat thema’s zoals hechting, stress en de invloed hiervan op ons brein, ons innerlijke kind (eigen verleden) en het verbinding maken met jezelf en met je kind in het dagelijks leven en via spel. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voor reflectie.

Gezinsdagbehandeling

Bij de gezinsdagbehandeling, die in de thuissituatie plaatsvindt, ligt de focus op regulatie en co-regulatie van ouder en kind. De kennis die ouders tijdens de training hebben opgedaan, wordt op deze dag in de praktijk geoefend. Ook kunnen specifieke ouder-kind methodieken worden ingezet zoals Sherborne therapie en downregulatie.

Ambulante begeleiding

Tijdens de ambulante begeleiding pakken we de onderwerpen op die te gevoelig zijn om in groepsverband te bespreken. Vanuit een systemische blik gaan we hier in één op één gesprekken mee aan de slag.

Wanneer is dit traject geschikt?

Het traject is geschikt als ouders:  

 • meer inzicht willen verwerven in zichzelf, in hun kind, hun onderlinge relatie en patronen die zich herhalen;
 • op zoek zijn naar meer rust en mildheid voor en acceptatie van zichzelf en hun kind;
 • hun eigen gedrag en dat van hun kind beter willen leren begrijpen;
 • de verbinding met hun kind willen versterken;
 • de ruimte hebben en motivatie voelen om hieraan te werken.

We vragen ouders om thuis dagelijks 15 minuten de tijd te nemen om contact te maken met zichzelf en hun kind.

Aanmelden of meer weten?
Gezinnen kunnen via de reguliere aanmeldingskanalen worden aangemeld. Vul voor aanmelding het formulier volledig in en stuur het beveiligd naar instroom@jenshelpt.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van het traject kunt u contact opnemen met Milou Bothmer.
E mbothmer@jenshelpt.nl
T 06 19304508

Facebook
Twitter
LinkedIn