Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

MKD-zorg in Heerlen blijft bestaan

JENS heeft in haar gebied een werkgroep opgestart die samen met de medewerkers van het MKD (medisch kinderdagverblijf) gaat kijken hoe we de MKD-zorg kunnen inbedden in de jeugdhulp die JENS al biedt.

In de eerste fase, die al was gestart, blijft de dienstverlening zoals deze was. In de tussentijd werkten we aan de transformatie van het MKD. Ons doel, om vanaf september dit jaar de zorg die in de MKD’s wordt geleverd, te laten aansluiten bij de zorglijn van het jonge kind, op een locatie van een peuterspeelzaal of basisschool, is gehaald.

Er zal echter ook sprake blijven van een specialistisch aanbod. Vanaf begin 2024 zoeken we de samenwerking met de kinderdagcentra (KDC) (opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking) om samen te bekijken welke kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden we voor samenwerking zien.

Facebook
Twitter
LinkedIn