Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

JENS werkt steeds meer op vindplek

“….in de wijk is een laagdrempelig, kwalitatief goed, lokaal team beschikbaar (met stevige relaties met specialistische jeugdhulp voor als dat nodig blijkt) dat samen met jeugdigen en hun ouders goed beziet wat nodig is, verbindingen legt met het bestaande informele en formele netwerk rondom de jeugdigen, maar zelf ook hulp kan bieden”  zo staat te lezen in de visie van de Hervormingsagenda Jeugd die eind juni definitief is vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Laat dat nu net zijn waar we als JENS al een aantal jaren op inzetten.

Best practice op De Pyler

Een goed voorbeeld van een steeds intensievere samenwerking op de vindplek zien we terug op De Pyler: school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Heerlen. We bieden hier in het Speciaal Onderwijs, naast een Doelgroep Arrangement (DGA),  Byzonderwijs, en een Buddytraject, sinds dit jaar ook een Kantelklas aan. Met deze zeer intensieve samenwerking lopen we voorop in Nederland.

Passende zorg en onderwijs voor ieder kind

Door de samenwerking op De Pyler en de verschillende vormen daarvan, ontstaat er een integraal aanbod op de locatie. Daardoor kunnen we kinderen in iedere ontwikkelingsfase een passend aanbod bieden. Zo kan een kind zich blijven ontwikkelen en kennen kinderen de zorg- en onderwijsmethodieken al als ze doorstromen naar een volgende ontwikkelfase.

Elkaars taal spreken en elkaar versterken

Bij alle vormen van samenwerking wordt zowel een beroep gedaan op de leerkracht met zijn didactische vaardigheden als op de medewerkers van JENS die de pedagogische vaardigheden voor hun rekening nemen. Leerkrachten en JENS medewerkers leren van elkaar en kijken naar het kind. Vanuit de verschillende perspectieven, krijgen we een completer beeld van het kind.

In de dagelijkse samenwerking leren JENS medewerkers en leerkrachten elkaars taal, methoden en dilemma’s kennen: wat doe je met een leerling die ‘het even moeilijk heeft’ terwijl er ook nog andere kinderen zijn, die je aandacht nodig hebben? In zo’n geval kan de hulpverlener handvatten bieden. Zo vullen we elkaar aan en versterken we elkaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn