Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Intensieve samenwerking in lokale teams Toegang

Voor de start van JENS in 2019, lag de toegang tot jeugdhulp bij de gemeenten. In 2019 is JENS gestart met de vraagverheldering van de enkel- en meervoudige vragen en heeft de gemeente zich gefocust op de complexe hulpvragen. Het doel was om  de collega’s van de toegang van de gemeente in januari 2021 over te laten overkomen naar JENS. Dat idee is met ingang van de nieuwe opdracht voor JENS (per 1-1-2023) losgelaten. Gemeenten en JENS hebben nu gekozen voor een toegangsteam per gebied, waarin alle hulpvragen worden geanalyseerd en opgevolgd. In deze teams zijn zowel medewerkers van de gemeentelijke toegang als medewerkers van JENS vertegenwoordigd. Inmiddels zijn de toegangsteams in alle gebieden gestart.

Alle taken naar lokale toegangsteams

De lokale toegangsteams hebben een aantal taken:

 • analyse van de hulpvraag
 • borgen van de veiligheid
 • regie
 • monitoren van het resultaat op casusniveau, inclusief integriteitsbewaking
 • bepalen van de zorginzet

Waar de afgelopen jaren nog onderscheid in de taakverdeling werd gemaakt tussen enkelvoudige/meervoudige hulpvragen en complexe hulpvragen met een hoog risico casuïstiek, pakken de lokale toegangsteams nu alle casussen gezamenlijk op. Ook meldingen van Veilig thuis worden door hen bekeken.

Voorbereiding nieuwe werkwijze

Ter voorbereiding op de nieuwe werkwijze heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten en JENS het proces ‘toeleiding naar zorg’ onder de loep genomen: hoe is het nu geregeld, wat zijn de resultaten van onze pilots op het gebied van samenwerking en wat kunnen we daaruit leren? In het eerste kwartaal van dit jaar zijn alle betrokken medewerkers geschoold in het maken van een analyseverslag (brede vraagverheldering op alle leefgebieden).

Belangrijkste vernieuwingen

Aan de hand van de resultaten uit de werkgroep, is het proces ‘toeleiding naar zorg’ vernieuwd en verfijnd. De belangrijkste aanpassingen op een rij:

 • Het lokale toegangsteam in een gebied verdeelt de vragen die binnenkomen en voert een vraagverheldering uit met behulp van een analyseverslag.
 • Voordat we zorg buiten JENS inzetten, bekijkt een team van JENS (‘Sparteam’) of het mogelijk is om ondersteuning in het gebied aan te bieden. Het Sparteam bestaat uit JENS-medewerkers met verschillende expertises, zodat we alle mogelijkheden in een gebied in beeld hebben.
 • Samen met ouders matchen we de hulpvraag aan het zorgaanbod op basis van de uitkomst van het analyseverslag en – waar nodig – het sparteam,

De eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze zijn inmiddels geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie gaan we bekijken waar, wanneer en hoe we enkele aanpassingen zullen doorvoeren om het proces verder te optimaliseren.

Gebieden JENS

Eén van de speerpunten van JENS is:  hulp en ondersteuning zo dichtbij mogelijk bieden. JENS heeft het werkgebied daarom verdeeld in acht ‘gebieden’. In deze gebieden zijn ook de toegangsteams actief.

Alle-locaties.pdf (jenshelpt.nl)

                                                                   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn