Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Cliënten en medewerkers tevreden over JENS

Eind vorig jaar hebben we ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek uitgezet onder onze cliënten en medewerkers. Waar de tevredenheid onder cliënten gelijk bleef met een mooie 8, zagen we de tevredenheid onder medewerkers licht stijgen tot een 7,4. De medewerkerstevredenheid ligt hiermee zelfs iets hoger dan voor de Covid-19 pandemie.

Ouders en jeugdigen: alles onder één dak

De ouders en jeugdigen die meededen aan ons onderzoek waren vooral tevreden over de hulp en het integrale aanbod. “Bij JENS ‘vind je alles onder één dak’ en de hulp past bij ons gezin.” Daarnaast werd aangegeven dat er goed overleg is tussen het gezin en de medewerkers van JENS.

Ouders en jeugdigen gaven ons ook enkele verbeterpunten mee:

 • Betrek ouders meer bij het gezinsplan
 • Koppel tijdig terug
 • Minder wisseling van medewerkers

Zelf zagen we nog een verbeterpunt: de respons  op onze digitale vragenlijsten was naar onze mening te laag. Daarom gaan we de tevredenheid van cliënten in 2023 op een andere manier meten.

Medewerkers zijn fan van JENS!

Van de 142 medewerkers die de vragenlijst invulden, is meer dan 92% fan van JENS en zij zouden JENS aanbevelen als werkgever in hun sociale netwerk! Daarnaast zijn ze blij met de goede sfeer, de fijne samenwerking, de vrijheid en de ontwikkelmogelijkheden & kansen voor medewerkers.

De samenwerking met collega’s ervaren zelfs alle respondenten als goed! 90 % benoemt blij te zijn met de wijze waarop we elkaar aanspreken en 96 % geeft aan dat ook de communicatie met de leidinggevende goed verloopt. Meer dan 92% van de respondenten begrijpt waarom JENS het werk anders wil organiseren.

Mooie resultaten dus, maar er blijft natuurlijk altijd wat te verbeteren. Medewerkers gaven ons de volgende tips mee:

 • Aandacht voor (inwerken) nieuwe medewerkers & behoud van bestaande medewerkers
 • Overzichtelijke informatievoorziening
 • Medewerkers tijdig meenemen in verandering(en) en hen daarin raadplegen
 • Ruimte voor verdieping en implementatie
 • Eenduidige processen, goede systemen en tools die kunnen worden gekoppeld & minder administratie.
 • Uniformiteit, o.a. in arbeidsvoorwaarden & incompany opleidingen
Facebook
Twitter
LinkedIn