Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

We zien jongeren opbloeien

MatchMate Zuid is een programma voor Zuid-Limburgse jongeren rondom de maatschappelijke diensttijd (MDT). Dankzij een subsidie vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZON-MW en financiële bijdragen van de provincie Limburg, de MIK & PIW Groep, Trajekt en JENS is geld beschikbaar om jongeren tussen de 14 en 27 jaar te begeleiden naar een succesvolle maatschappelijk diensttijd.

Maatschappelijk uitzendbureau

MatchMate brengt vraag en aanbod voor MDT in Zuid-Limburg bij elkaar door inzet van een maatschappelijk uitzendbureau. Daar helpen coaches jongeren bij het vinden van een juiste match met een buurtorganisatie, bedrijf of maatschappelijke organisatie. De vraag van de jongere bepaalt de intensiteit van de begeleiding door de coach. Die kan variëren van een snelle match tot een intensiever traject met coaching on the job.

Kansen voor iedereen!

MatchMate richt zich niet alleen op scholieren en studenten, maar ook op jongeren die de schoolbanken vroegtijdig hebben verlaten of thuis zitten en 18-plussers met een uitkering of Wmo-traject. MatchMate biedt kansen voor zowel jongeren als voor de regio. Jongeren die de MDT uitvoeren  kunnen ervaring opdoen en hun talenten ontwikkelen en krijgen na voltooiing een landelijk certificaat . Voor de samenleving als geheel biedt het project meerwaarde doordat jongeren zich gericht inzetten voor anderen. Ook levert het op de langere termijn een bijdrage aan de gewenste trendbreuk ten aanzien van de gezondheidsachterstanden en de kansenongelijkheid van de Zuid-Limburgse jongeren.

Positieve ervaringen

MatchMate Zuid groeit hard in Parkstad. Al meerdere jongeren hebben hun traject succesvol afgerond en zijn een positieve ervaring rijker. Het uitzendbureau wordt niet alleen door jongeren en het bedrijfsleven gewaardeerd, maar ook door verwijzers zoals docenten, jongerenwerkers en hulpverleners.
De MatchMate coaches zien jongeren zienderogen opbloeien. MatchMate resulteert in nieuwe (sociale) vaardigheden en soms zelfs in een contract! In deze video geeft coach Lars Dekker uitleg over MatchMate en vertelt deelnemer Alicia wat MatchMate voor haar betekent.

Meer weten?

Wil je meer informatie in de vorm van een presentatie, een gesprek of een infopakket ontvangen? Mail dan naar projectleider Maud Schellekens.

Volg ons op LinkedIn of Facebook en of bekijk onze website: www.matchmatezuid.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn