Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen Anders Doen – Interview Instroomcoaches

Kim en Patrycja zijn vanaf de start van JENS werkzaam als instroomcoördinator en ondersteunen daarmee het instroomteam. Op dit moment doen ze dat vooral vanuit een coachende rol. Beiden hebben de coöperatie vanaf de grond af mee opgebouwd. Een hele klus, zo blijkt uit hun verhaal. Ze hebben tijdens de transformatie van het jeugdlandschap in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal geleidelijke meer begrip en samenwerking zien ontstaan.

Verbinding zoeken

“Onderdeel van ons werk is het zoeken naar verbinding zodat we het samen anders kunnen doen. Samen met ketenpartners, zorgaanbieders, maar ook samen met onze collega’s van JENS en ouders en jeugdigen. Soms een uitdaging, maar door verbinding te blijven zoeken versterk je de samenwerking. Elkaar meenemen in de visie maakt het mogelijk stapje voor stapje te kunnen transformeren.” zo vertelt Kim.

Patrycia vult haar aan: “Als instroomcoach zijn we onderdeel van het instroomteam en bekijken we samen de aanmeldingen die binnenkomen. Zo kunnen we elkaar handvatten en tools geven om zorgvuldig te blijven kijken hoe we met elkaar de visie kunnen invullen aan de hand van de transformatie.

Brede kijk

Voor zowel Kim als Patrycja geldt dat zij veel ervaring hebben opgedaan in de jeugdzorg, bij verschillende organisaties en vanuit verschillende functies. Dat helpt hen nu bij hun rol als instroomcoach bij JENS. Dit draagt bij aan het kunnen vormen van een meer compleet beeld.

Beiden zijn goed op de hoogte van het proces en hebben zelf ook mogen ervaren hoe het samen anders doen in de praktijk vormgegeven wordt. Dit draagt bij aan het uit eigen ervaringen samen met collega’s te kunnen werken aan de transformatie van JENS.

Zorgvuldig kijken

Kim en Patrycja noemen het zorgvuldig (blijven) kijken naar een passend aanbod voor ieder hulpvraag als één van de belangrijkste factoren in de transformatie: “Willen we ouders en jeugdigen passende hulp en ondersteuning bieden is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Samen kijken waar liggen de krachten en mogelijkheden, maar ook wat is er nodig om jeugdigen en ouders te ondersteunen en hulp te bieden die ze nodig hebben.”

Onderdeel hiervan is soms ook met ouders onderzoeken wat ze nodig hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan en of met inzet van minder zware vorm van hulp. Maar ook komt het voor dat tijdens het traject blijkt dat andere of meer specialistische hulp beter passend is. Het is een dynamisch proces waarin we proberen om zo veel mogelijk met het gezin mee te bewegen en waar mogelijk los te laten.

We proberen het samen anders te doen!

Perspectief op de lange termijn

We streven ernaar om, waar passend en haalbaar, zo veel mogelijk jeugdigen en ouders dicht bij huis, in hun eigen wijk te helpen en te ondersteunen. Dit betekent dat we ook gesprekken voeren over het gewenste perspectief als kinderen langdurig zorg verder van huis krijgen, terwijl ook een passend aanbod in de wijk aanwezig is. Dit vraagt soms om het bekende ‘los durven laten’. Dat proberen we altijd samen met het gezin te doen, in een tempo dat passend voor hen is.

Geloven in de visie van JENS

Het samen ontdekken, ervaren en delen van de visie van JENS, maakt dat je elkaar beter leert begrijpen en samen stappen vooruit durft te maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn