Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Landgraaf investeert door bij preventieaanpak

Dagblad De Limburger- door Thijs de Veen – Donderdag 23 februari 2023 om 13:30

Landgraaf – Onder de noemer ‘voorkomen is beter dan genezen’ werken Landgraaf en jeugdzorgverlener JENS aan projecten om alle jongeren eerlijke kansen te bieden. Naar tevredenheid, evalueert de gemeente.

De Landgraafse raad stelde in 2017 tot en met 2020 een jaarlijks budget van ruim zes ton beschikbaar voor het opstarten van zogenoemde ‘preventieve activiteiten’ voor de jeugd. Dat budget is niet volledig gebruikt, waardoor er nu een financiële reserve is.

Met het resterende budget wil de raad de komende drie jaar het preventieve beleid inbedden, het overgrote deel van de activiteiten zijn inmiddels al een vast onderdeel van het beleid van jeugdzorgverlener JENS. Zo is er begin 2022 ruim drie ton vanuit de reserve beschikbaar gesteld om de activiteiten voort te zetten, waarvan 117.000 euro is besteed. Ook zijn er nieuwe projecten opgestart. „Het preventieplan fungeert hiermee als vliegwiel”, valt te lezen in een evaluatie van de gemeente. Voor 2023 en 2024 is er nog een kleine vier ton over om te investeren in aanvullende activiteiten.

Eén van de projecten waar bijvoorbeeld het budget in 2022 niet volledig is gebruikt, is het gezinsmaatje. Van de begrote 24.000 euro is uiteindelijk 9000 euro uitgegeven, omdat afgelopen jaar vooral in het teken van voorbereiden stond en corona een en ander bemoeilijkte. Ook de aanschaf van baby-startpakketten viel enkele duizenden euro’s goedkoper uit, omdat er simpelweg niet zoveel nodig bleken als begroot. Bij andere onderdelen zoals de inzet van straatcoaches en een mbo-coach is wel het volledige bedrag benut. Voor de komende jaren zien Landgraaf en JENS dat ook zo blijven.

Positieve geluiden

Partners zoals peuteropvang en het primair en voortgezet onderwijs reageren (zeer) positief op een aantal van de projecten. Zo blijkt preventieve logopedie om achterstand in de taalontwikkeling bij kleuters te voorkomen een effectief middel. Ook de lessen ‘verantwoord burgerschap’ vanuit het Antidiscriminatiebureau Limburg op de bovenbouw van Landgraafse basisscholen kan op positieve reacties rekenen. Datzelfde geldt voor de loopbaanoriëntatie bij scholenkoepel SVOPL met bliksemstages, sollicitatietraining en een carrièrecoach. Uit de selectie van projecten blijkt dat scholen een belangrijke rol spelen in de preventieaanpak. Jongerenwerkers verzorgen themalessen op het voortgezet onderwijs, waarbij onderwerpen als jonge mantelzorg, diversiteit, eenzaamheid en echtscheiding aan de orde komen. Door tijdens pauzes ook in te zetten op contact met jongeren kunnen ze laagdrempelig in gesprek komen, beter ondervangen wat nodig is en problematiek vroegtijdig signaleren.

Facebook
Twitter
LinkedIn