Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

JENS start Opvang na School (ONS)

JENS zag een toename van kinderen in de uitbestede zorg (K3) met een vraag voor opvang en/of ontlasting van het systeem. Daarnaast zien we dat het lastig is om kinderen vanuit zorg te laten instromen in de reguliere opvang, juist vanwege die extra zorgbehoefte. Deze kinderen worden afgewezen of vallen vroegtijdig uit op de reguliere opvang vanwege hun gedrag. Voor hen bestond tot nu toe geen passende opvang, waardoor ze tussen wal en schip dreigden te belanden.  

Zelf organiseren

Door zelf opvang te organiseren, wil JENS zoveel mogelijk vragen voor opvang in het voorliggende veld onderbrengen. Als dat lukt hoeft JENS niet naar zorgaanbieders te verwijzen als er alleen een opvang- of ontlastingsvraag is.  

Voor wie?

De ONS-groep (Opvang na School) is bedoeld voor kinderen in ons werkgebied van 4 tot 12 jaar die een extra ondersteuningsbehoefte hebben en waarbij opvang nodig is omdat de ouders werken.

Om in aanmerking te komen voor een plek in de ONS-groep moet:

 • Een kind al bij een regulier BSO zijn afgewezen vanwege gedragscomponenten;
 • Moet het gaan om een multi-problem gezin waarbij ontlasting nodig is en waarbij de SMI-aanvraag niet meer kan worden verlengd.  

Opzet van de ONS-groep

De groepsleiding biedt passende naschoolse activiteiten in een ontspannen sfeer. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van sociale vaardigheden en omgangsvormen van de kinderen in de groep. Verder stimuleren we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind aan de hand van oplossingsgericht denken en doen.  

Samen met de ouders bekijken we wat nodig is om een kind te kunnen laten meedoen in de structuur van de groep.

Praktisch

 • De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen.
 • Elk kind kan maximaal 2 dagen per week deelnemen.
 • Het vervoer van school naar de locatie kan geregeld worden door een vervoerder of door de ouders zelf. Ouders halen, net als bij een reguliere BSO, zélf de kinderen op.

Locatie & tijdstip

De ONS-groep vind je op de Heldevierlaan 4 in Heerlen op:

 • Dinsdag van 14.30 tot 17.30 uur;
 • Woensdag van 12.30 tot 17.30 uur.

Aanmelding

Kinderen kunnen op twee manieren aangemeld worden voor de ONS-groep:

 • Bij iedere verlengingsaanvraag voor groepsbegeleiding bekijkt JENS of opvang een onderliggende vraag is en of plaatsing in de ONS-groep hiervoor een passend antwoord is.
 • Alle nieuwe opvangvragen, waarbij de reguliere BSO de vraag heeft afgewezen, kunnen via instroom worden ingediend.

Heb je een inhoudelijke vraag over de ONS-groep? Neem dan contact op met projectleider Sabrina Krahmer via skrahmer@jenshelpt.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn