Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

@ease opent inlooplocatie in The Break

Op 7 december opent @ease (spreek uit at ease) een tweede inlooplocatie in Heerlen bij jongerencentrum The Break. Elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur kunnen jongeren tot 25 jaar er binnenlopen voor een luisterend oor. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij getrainde (en soms ervaringsdeskundige) leeftijdsgenoten.

Voor de jongeren die langskomen, maken we het zo ‘easy’ mogelijk om over problemen of zorgen te praten. Gesprekken bij @ease zijn namelijk altijd gratis, anoniem en een afspraak maken is niet nodig.  

Jongerencentrum The Break 

The Break is voor jongeren een veilige plek waar ze iets leuks kunnen doen, een training kunnen volgen, anderen ontmoeten of gewoon even kunnen chillen. De verbinding met @ease voelt logisch: als er behoefte is om even door te praten met iemand die jouw leefwereld goed snapt, dan is een jonge vrijwilliger van @ease een fijne gesprekspartner. “Niet zo officieel of zorg-achtig” aldus de jongeren.  

Karima Sedki (programmamanager ‘In de buurt’ bij JENS): “We weten dat jongeren niet altijd gemakkelijk praten over wat er op school of thuis aan de hand is. Er is veel schaamte en veel jongeren zijn er al lang aan gewend om hun eigen problemen te moeten oplossen. Er veilig en vooral anoniem over kunnen praten kan wat lucht geven. Mooi als dat bij leeftijdsgenoten kan!”  

Gelijke doelen JENS en @ease 

De druk op de GGZ is enorm. Met de laagdrempelige inloopvoorzieningen werkt @ease domeinoverstijgend en buiten de reguliere kaders én tegelijkertijd in een professionele setting met diverse zorgprofessionals (psychiaters en psychologen zijn standaard betrokken bij de @ease teams). Normaliseren van (psychische) klachten en alleen interveniëren als dat nodig  is, heeft een positieve invloed op het beperken van de instroom in de GGZ en/of jeugdzorg. Ervaring bij @ease leert dat sommige jongeren na enkele gesprekken weer zelfstandig verder kunnen. Zij komen niet in het zorgsysteem terecht. Jongeren die toch meer hulp nodig hebben, kunnen – terwijl ze op  een wachtlijst staan – blijven langskomen bij @ease. Dit haalt de druk van de ketel en ze voelen zich minder alleen. Dit is een aanpak die ook JENS van harte onderschrijft.  

@ease Heerlen 

In Heerlen is @ease opgezet in samenwerking met de gemeente Heerlen, JENS, HOZL, Maastricht University, Met GGZ, en Maastricht UMC+. Jongeren kunnen langskomen bij de inlooplocatie in Carbon6 en bij jongerencentrum The Break. Een afspraak maken is niet nodig, maar mag wel via heerlen@ease.nl. In Heerlen is altijd ruimte voor (ervaringsdeskundige) jongeren die als vrijwilliger willen meedraaien in ons team.  

Voor meer informatie en openingstijden zie www.ease.nl.  

Vrijwilligers Nando en Kevin
Facebook
Twitter
LinkedIn