Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Definitieve gunning basishulp Jeugd voor JENS!

De door de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal in mei gestarte aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de Basishulp Jeugd (ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten) 2023 tot en met 2027, is afgerond. Na de huidige periode, die afloopt per 1 januari 2023, mag JENS de jeugdhulp in deze gemeenten wederom uitvoeren! Hierbij borduren de gemeenten voort op de doelstellingen en uitgangspunten van vier jaar geleden. Want het blijft voor alle drie de gemeenten topprioriteit dat zoveel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.

 

JENS is heel blij met deze gunning, het vertrouwen van de gemeenten en de kans te mogen doorgaan met de zorg voor onze jeugd.

Gezamenlijke aanbesteding

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Om de hulpverlening te verbeteren en de kosten beter beheersbaar te maken, besloten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf vier jaar geleden om de inkoop van de jeugdhulp, anders dan gebruikelijk, samen aan te besteden op basis van een vastgesteld bedrag. Door een gezamenlijke inkoop wordt een betere en efficiëntere zorg voor jeugd beoogd, laagdrempelig, normaliserend en dicht bij huis, in de buurt/wijk, waarbij aanbieders samenwerken en prikkels ervaren om te veranderen.

JENS gaat uitvoering geven aan Basishulp Jeugd

In het aanbestedingstraject heeft JENS ingeschreven. JENS heeft samen met de gemeenten gekeken naar de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Hierbij heeft een beoordelingscommissie van de gemeenten aangegeven welke verbeteringen wenselijk en noodzakelijk worden geacht.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige inkoop hebben te maken met:

 • het budget, dat tijdens de looptijd geïndexeerd kan worden en rekening houdt met omstandigheden en gerichte opgaves,
 • de looptijd van het contract die van vier naar vijf jaar gaat, met de mogelijkheid om nog eens maximaal 6 jaar te verlengen,
 • de ‘medewerkers toegang’, die niet zoals eerder gepland was overgaan naar JENS, maar in dienst blijven van de gemeenten. Wel gaan JENS en de gemeenten samen aan de slag om de samenwerking tussen JENS en de toegang verder te ontwikkelen.

Gemeenten zijn blij met de zorg van JENS voor de jeugd

Gisteren, 11 oktober 2022, hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal definitief de opdracht voor de uitvoering van de Basishulp Jeugd 2023 t/m 2027 gegund aan JENS. Hierbij hebben de drie gemeenten uitgesproken blij te zijn met JENS als partner waarmee op een stevig fundament verder kan worden gebouwd aan een betere en efficiëntere zorg voor onze jeugd, zoveel mogelijk vanuit de wijk, dicht bij het kind en het gezin.

Facebook
Twitter
LinkedIn