Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meer aandacht voor echtscheidingsproblematiek

Uit statistieken van het CBS blijkt dat de gemeente Heerlen relatief het hoogste aantal gescheiden inwoners heeft. 13,5 per 100 volwassen Heerlenaren zijn namelijk gescheiden. Ook Landgraaf (11,3%) en Voerendaal (8,5%) scoren redelijk hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat een echtscheiding van grote invloed op kinderen kan zijn, is bekend. Daarom besteden we de komende tijd extra aandacht aan onze preventieve trainingen, die het ontstaan van problemen bij kinderen in een echtscheidingssituatie helpen voorkomen.

Op het juiste moment op de juiste plek

We gaan ervoor zorgen dat kinderen (en ouders) in een echtscheiding al in een vroeg stadium bij ons in beeld komen. Zodra kinderen aangeven: ‘Mijn ouders hebben altijd ruzie,’ willen we hen een training kunnen aanbieden. Daarvoor hebben we medewerking van scholen nodig. Want daar komen kinderen immers bijna iedere dag, dus daar wordt het eerst helder dat er bij een kind thuis iets speelt.

Bekendheid van aanbod vergroten

Om het preventieve aanbod van JENS rondom echtscheidingen binnen en buiten JENS beter op de kaart te zetten, hebben alle jeugdconsulenten en schoolmaatschappelijk werkers van Heerlen en Voerendaal inmiddels een presentatie gehad over de verschillende trainingen. Ze werden geïnformeerd over een viertal trainingen: Dappere Dino’s (6-8 jaar), Stoere Schildpadden (4-6 jaar), Kies 8-12 jaar en Kies 12+. Onze medewerkers in Landgraaf volgen binnenkort.

Actief op scholen

Voor scholen hebben wij een brief gemaakt, waarin we hen attenderen op het trainingsaanbod en de mogelijkheid om de jeugdconsulent of schoolmaatschappelijk werker op hun school om meer informatie te vragen.

Daarnaast zullen onze jeugdconsulenten en schoolmaatschappelijk werkers het onderwerp echtscheiding bijvoorbeeld bespreken in het teamoverleg op hun school. Of ze sluiten aan bij een 10 minuten gesprek als een leerkracht weet dat echtscheiding speelt in een gezin.

Zorg voorkomen

Door meer trainingen in te zetten, hopen we zorg in de toekomst te voorkomen en kinderen in het voorliggend veld te houden. Er zullen zeker nog situaties zijn waarin toch zorg ingezet moet worden. Voor deze situaties overwegen we een spreekuur of een andere interventie te ontwikkelen. Zo willen we voorkomen dat de situatie verergert of dat kinderen of gezinnen op een wachtlijst komen.

Aanmelden voor één van deze training kan via de jeugdconsulent of de schoolmaatschappelijk werker in het gebied.

Facebook
Twitter
LinkedIn