Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

InTouch met je stemmingsklachten

Sinds afgelopen najaar bieden we in Voerendaal, samen met Puur Jong, een groepstraining aan voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar: InTouch. InTouch is bedoeld voor jongeren die last hebben van stemmingsklachten. Ze leren omgaan met moeilijke gevoelens en lichamelijke spanningen.

Waar deze jongeren voorheen meestal een individueel begeleidingstraject kregen, werken ze nu in groepsverband aan hun klachten. In de groep vinden ze steun, leren ze van elkaar, delen ze hun problemen en kunnen ze samen ervaren hoe ze met klachten kunnen omgaan. In de groep wordt gepraat, maar gaan de deelnemers ook actief aan de slag.

Naast de groepstraining is in sommige gevallen toch nog individuele begeleiding nodig. In dat geval zien we dat de begeleidingstijd vaak flink korter uitvalt en in sommige gevallen zelfs wordt gehalveerd.

De resultaten van de training van afgelopen najaar waren positief. Daarom wordt dit najaar een vervolg gepland, dat JENS-breed zal worden ingezet.

Facebook
Twitter
LinkedIn