Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Internationale ervaring vergroot écht je wereld

Onder deze vlag ondersteunt de Europese Unie met het Erasmus+-programma de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. JENS zag reden genoeg voor het jeugd- en jongerenwerk om een subsidie aan te vragen, want onze landsgrenzen liggen erg dichtbij! Dat biedt niet alleen kansen voor de jongeren: ook onze jongerenwerkers profiteren ervan.

Competenties ontwikkelen

We vinden het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij ontwikkelingen die invloed hebben op hun leven. Niet alleen als ze zorg nodig hebben, maar ook daarbuiten. Met de subsidielijn ‘Jongerenparticipatie’ stimuleert Erasmus+ Jeugd projecten waarbij jongeren die mogelijkheid krijgen. Het programma kan daarnaast ingezet worden om de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. 

Inclusie en zelfontplooiing voor jongeren

De bijdrage van Erasmus+ maakt het voor jongeren mogelijk om zelf initiatieven op te zetten rondom de thema’s inclusie en zelfontplooiing, zowel in Nederland als daarbuiten. Ze kunnen hun wereld verbreden en kennis maken met andere landen en culturen. Door zelf projecten te bedenken en uit te voeren, krijgen ze ook de kans om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen en hun dromen na te jagen. 

Democratie in actie

Deelname aan de projecten biedt jongeren de kans om hun mening te uiten en besluitvorming te beïnvloeden. Het is belangrijk jongeren te laten merken dat hun stem er toe doet. Zo bieden jongerenparticipatieprojecten hen de kans om actief deel te nemen aan de democratie en zorgen de projecten ervoor dat de stem van jongeren écht wordt meegenomen in beleid!

Leren of werken in het buitenland

Om inclusie te vergroten kunnen jongeren ook gebruikmaken van de mogelijkheid om werk- en leerervaring op te doen in het buitenland. Hierdoor vergroten zij hun kennis en ervaring en verbetert hun positie op de arbeidsmarkt.

Professionalisering jongerenwerk

In het kader van ‘Professional Development Activities’ kunnen we met het Erasmus+-programma ook een flinke oppepper geven aan de ontwikkeling van het jongerenwerk. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van internationale trainingen of netwerkactiviteiten met professionals uit andere landen. Zo doen jongerenwerkers nieuwe ervaringen op en kunnen ze kennis uitwisselen met collega’s uit andere landen. Mogelijk is dit de start van een duurzame samenwerking.

Kansen voor jongeren

Met het programma Erasmus+ krijgen jongeren de kans om via ‘informele’ leerwegen hun kansen te vergroten. Jongerenwerkers biedt het de mogelijkheid om hun kennis en expertise verder te ontwikkelen.

Meer informatie: Annika Haas-Wodzik, projectleider Europese samenwerkingen

Facebook
Twitter
LinkedIn