Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Byzonderwijs verkleint de afstand tussen zorg en onderwijs

Soms zijn er forse belemmeringen in de ontwikkeling van een kind en ontbreken daardoor de basisvoorwaarden voor deelname aan onderwijs. Dat heeft dan mogelijk stagnatie of uitval binnen het onderwijs tot gevolg. Voor kinderen voor wie behandeling en zorg voorliggend zijn aan onderwijs, is op dit moment nog geen goed aanbod. Daarom hebben SO/SVO De Pyler en JENS behandeling, zorg en onderwijs met elkaar verbonden in ‘Byzonderwijs’.

Zorg op school

Byzonderwijs is een geïntegreerd aanbod dat op school wordt uitgevoerd en is gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden voor leren en ontwikkelen. Door bewust te kiezen voor zorgaanbod op school blijft het perspectief voor iedereen duidelijk: (weer) deel kunnen nemen aan onderwijs. In samenspraak met alle betrokkenen worden doelen gesteld en blijft iedereen dezelfde koers varen.

En onderwijs dan?

Vanaf de eerste dag Byzonderwijs hebben kind en ouders een perspectief: terugkeer naar onderwijs. Juist daarom kiezen wij er met Byzonderwijs voor om het kind te koppelen aan een groep (en leerkracht) op school. Dit is jouw klas en dit is jouw leerkracht! Alleen is die stap naar een klas nu nog een te grote stap. Daarom ondersteunen we het kind bij Byzonderwijs, zodat het deze stap (of stapjes) uiteindelijk wel kan maken.

Hoe ziet Byzonderwijs eruit? 

 • Bij de start is zorg voorliggend. In fases zal het onderwijs weer een steeds grotere plek innemen. Het uiteindelijke doel is volledige instroom in het onderwijs.
 • Byzonderwijs geeft kinderen vanaf de leerplichtige leeftijd de mogelijkheid om zorg samen met onderwijs te ervaren in een onderwijssetting.
 • Naast onderwijs en zorg zijn ouders een derde belangrijke pijler binnen Byzonderwijs. Ouders krijgen vanuit Byzonderwijs passende ondersteuning in de thuissituatie.

Hoe ziet Byzonderwijs eruit? 

Byzonderwijs is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt door factoren in het kind, het gezin, de omgeving of een combinatie daarvan. De ondersteuningsbehoeften zijn zodanig, dat een kind zonder Byzonderwijs niet meer kan deelnemen aan het onderwijs en het volledig in de zorg terecht zou komen. Door Byzonderwijs proberen wij de afstand tussen deze werelden zo klein mogelijk te houden en zelfs zo te verbinden dat 1+1=3 wordt!

Byzonderwijs gaat van start in schooljaar 2022-2023. Bekijk hier de video over Byzonderwijs:Door beweust te 

Facebook
Twitter
LinkedIn