Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Breder perspectief op het jonge kind

In de afgelopen maanden werden de banden tussen professionals op het gebied van Integrale Vroeghulp (MEE en JENS), Infant Mental Health (Moventis GGZ) en het Jonge Ouderproject (gemeente Heerlen) stevig aangehaald. Doel van deze samenwerking: problemen bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar voorkomen (preventie) of in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren.

Verschillende disciplines

Omdat de samenwerking pas enkele maanden oud is, is het nog te vroeg om te concluderen of dat doel al bereikt is. Wat we wel zien, is dat professionals van elkaar leren en dat door de samenwerking een breder perspectief ontstaat. De lijnen tussen de verschillende specialismen zijn korter geworden, waardoor de expertise van andere disciplines sneller ingezet wordt. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken en preventieve interventies worden eerder ingezet.

Samenwerken in de wijk

De professionals werken integraal met elkaar samen in de wijken van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Dat doen we op de plekken waar jonge kinderen zich bevinden. Denk daarbij aan het Kinderdagverblijf, de Peuterspeelzaal, het Sjpruutcafé of de huisarts. Zo houden we de lijnen kort en blijven we van elkaar leren.

Facebook
Twitter
LinkedIn