Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gelijke kansen voor ieder kind

Kinderen hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond en het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie, mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.
Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Dit is waar de Gelijke Kansen Aanpak voor staat. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is daarin heel belangrijk.

 

Goede start in VO voor kwetsbare kinderen

Vanzelfsprekend speelt ook JENS een rol in de Gelijke Kansen Aanpak. Ieder kind verdient een goede start, ook in het voortgezet onderwijs. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom gaan we een aantal kinderen die door de basisscholen worden aangedragen, steviger begeleiden bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dat doen we met inzet van de jeugdconsulent, de jongerenwerker en de schoolmaatschappelijk werker.

 

Volgen tijdens schoolcarrière

Samen met de ouders maken we voor ieder kind een plan waarin we vastleggen wat nodig is om de overstap goed te laten verlopen. We kijken daarbij niet alleen naar het startmoment op de nieuwe school. We kijken ook naar wat nodig is om het kind te kunnen volgen in zijn of haar schooltijd, zodat we eventuele zorgen snel kunnen signaleren en kunnen ingrijpen.

 

Over het programma Gelijke Kansen | Gelijke kansen (gelijke-kansen.nl)

Facebook
Twitter
LinkedIn