Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tevredenheid jeugd en gezinnen

In december 2021 vond het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder jeugdigen en gezinnen plaats. We verstuurden zo’n 1000 digitale vragenlijsten naar gezinnen die hulp in de gebiedsteams van JENS kregen. Zo’n 14% van de respondenten vulde de vragenlijst volledig in. Daarnaast interviewden we nog 16 gezinnen over hun ervaringen met JENS.

Algemene tevredenheid gestegen

Onder de gezinnen en jeugdigen die de vragenlijst hebben ingevuld, is de algehele tevredenheid in 2021 gestegen. Afgelopen jaar gaf ruim 70% van de respondenten vier of vijf sterren voor de ondersteuning van JENS. In 2020 was dit nog 62%.

In de interviews die we in 2021 hielden, scoorde de algemene tevredenheid een 7,4.

Die tevredenheid zien we ook op andere vlakken in de digitale uitvraag terug. Cliënten konden 8 verschillende vragen beantwoorden met ‘ja’, ‘gedeeltelijk’ of ‘nee’.  In de antwoorden op deze vragen zien we een aantal duidelijke verbeteringen ten opzichte van het vorige jaar terug. Een aantal opvallende verschillen ziet u weergegeven in de onderstaande grafieken.

 

Verbeterpunten in 2020

Op basis van het onderzoek in 2020 hebben we een drietal verbeterpunten voor 2021 vastgesteld. Ze zijn alle drie opgepakt:

 • Alle gezinnen hebben een aanspreekpunt, passend bij de fase van de zorgvraag.

 • Op de website staat laagdrempelige informatie over de stappen van het zorgproces

 • We hebben gekeken naar het logeeraanbod en zijn tot de conclusie gekomen dat dit aanbod niet uitgebreid hoeft te worden. Logeren is kortdurende zorg ter ontlasting van het systeem. Kortdurend is ongeveer 3 maanden lang één weekend per maand. In die periode kan het gezin rust vinden en kunnen we samen naar een andere oplossing zoeken om het systeem te ontlasten. JENS kijkt in 2022 naar andere vormen van ontlasting voor situaties waarin dit echt noodzakelijk is. Denk hierbij aan opvang op zaterdag.

 

Verbeterpunten uit de meting van 2021

Op basis van de resultaten van de cliënttevredenheidsmeting van 2021 hebben we de volgende verbeterpunten benoemd voor 2022:

 • Ouders beter informeren over het gezinsplan en de methodiek 1G1P1R, over wat deze inhouden en hoe we ze samen vertalen in een persoonlijk plan en doelen. Dit alles via de website en mogelijk via een digitale folder.

 • M.b.t. communicatie: we zullen de website blijven update en vullen vanuit de ogen van ouders. Dit zullen we aanvullen met digitale flyers die medewerkers kunnen sturen en laten zien aan ouders.

Facebook
Twitter
LinkedIn