Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Aan de slag tegen gevolgen Corona

De Coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten in het onderwijs. Leerlingen en leraren zijn door een jojo van lockdowns en thuisonderwijs gegaan. Inmiddels zijn de scholen weer allemaal open, maar de achterstanden zijn opgelopen en die raken kwetsbare kinderen het hardst. Het goede nieuws is dat de overheid scholen te hulp schoot met het Nationaal Programma Onderwijs. Met dit programma wordt een enorm bedrag geïnvesteerd: € 8,5 miljard voor een periode van 4,5 jaar.

De komende jaren gaan ook de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal aan de slag met de gelden uit het NPO. Dat doen ze elk op hun eigen manier, passend bij hun inwoners. Ze trekken daarin samen op met een aantal partners, waarvan JENS er één is.

Alles behalve normaal

Inmiddels is wel duidelijk dat de sociaal emotionele ontwikkeling nu anders verloopt dan normaal. De gevolgen van Corona worden steeds zichtbaarder: “Bij een gezonde ontwikkeling komt normaal gesproken al veel kijken. De afgelopen twee jaar waren allesbehalve normaal. Die uitzonderlijke omstandigheden vragen meer dan wat een (voor)school zelf aankan en vragen om een integrale aanpak. Alleen samen kunnen we voorkomen dat de negatieve effecten van de afgelopen jaren groter worden,” vat programmamanager ‘Met plezier naar school’ Renée Keulemans de situatie samen.

Gevolgen zichtbaar

Renée vertelt welke gevolgen de pandemie voor kinderen en jongeren heeft. “We hebben gezien dat kinderen door de pandemie niet alleen op school tegen problemen aanlopen. Bij jonge kinderen merken we een vertraging in hun ontwikkeling. Die vertraging zagen we niet omdat veel van de (voorschoolse) voorzieningen dicht waren. We zien het nu pas. Dat vraagt om snel signaleren en handelen en dus om extra mensen die met deze kinderen een inhaalslag kunnen maken.”

“Bij kinderen in de basisschoolleeftijd ziet JENS vooral zorgelijke ontwikkelingen op sociaal en psychisch vlak. De pandemie heeft in sommige gevallen ook negatieve gevolgen gehad voor de thuissituatie. Ook dat heeft natuurlijk effect op de kinderen. Bij pubers en jongvolwassenen zien we veel angsten en depressieve klachten.”

Inzet NPO-geld

Met de NPO-gelden hebben gemeenten, samen met voorschoolse voorzieningen, scholen, JENS en andere partners, een programma voor de komende jaren ontwikkeld. Dit programma biedt hulp aan kinderen én ouders die door de pandemie in de knel zijn gekomen. Eventuele vertragingen of problemen worden hiermee aangepakt,.

Brede aanpak

Renée: “We gaan voor korte lijnen en snel schakelen. Daarom kiezen we in Heerlen bijvoorbeeld ook voor samenwerking met Heerlen Stand-By! en het Expertiseteam. Alleen zo kunnen we de vragen die bij kinderen en ouders spelen zo breed mogelijk oppakken.

Meer lezen over het Nationaal Programma Onderwijs: nponderwijs.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn