Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Spreekuur van JENS. Ook in uw praktijk?

Eén van de speerpunten van JENS is het bundelen van krachten in de eigen omgeving van de jongere. Samen met hen en anderen in hun buurt werken we aan duurzame oplossingen. We brengen expertise bij elkaar vanuit de coöperatieve gedachte dat we samen meer kunnen dan alleen.

Daarom investeert JENS onder andere in contacten met huisartsen. In een viertal huisartsenpraktijken heeft dit geleid tot een JENS-spreekuur voor ouders, jongeren en gezinnen in de praktijk. Daarnaast heeft JENS nauwe banden met nog twaalf praktijken in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Daar houden we een spreekuur voor de praktijkondersteuner GGZ,  de huisarts of een vast contactpersoon van het wijksamenwerkingsverband.

Eind 2021 had JENS regelmatig contact met zo’n 36 huisartsen van 14 praktijken uit de 3 gemeenten. De komende maanden wordt een verdere uitbreiding van dit aantal verwacht.

 

Spreekuur, wat betekent dit voor u?

Een spreekuur betekent dat een vast gezicht van JENS, op een vaste dag en tijd, aanwezig is in uw praktijk. Onze medewerker is dan beschikbaar voor patiënten met vragen over jeugdhulp of opvoeding. Ook is er ruimte om te overleggen met de artsen en praktijkondersteuners.

 

Voordelen van direct contact

Een goede relatie tussen huisartsen en JENS heeft een aantal voordelen, zowel voor de patiënten als voor de huisartsen en de praktijkondersteuners als voor de burgers.

Drempelverlagend

Voor patiënten werkt het vaak drempelverlagend als ze bij hun eigen huisarts of praktijk terecht kunnen met vragen over opvoeding of jeugdhulp. Ze komen hierdoor in een eerder stadium met JENS in contact, hetgeen vroegsignalering mogelijk maakt en verergering van een probleem kan voorkomen. Daarnaast zorgt het directe contact met een JENS-medewerker ervoor dat hulpvragen eerder en sneller op de juiste plek terecht komen.

Korte lijnen

Niet alleen patiënten ervaren een vast gezicht van JENS als prettig; ook huisartsen en praktijkondersteuners beoordelen dit positief. De aanwezigheid van een JENS-medewerker in de praktijk zorgt voor korte lijnen en maakt het delen van zorgen en het zoeken naar de beste oplossing gemakkelijker.

Snel signaleren en handelen

Een bijkomend voordeel is dat JENS, dankzij de aanwezigheid in veel huisartspraktijken, snel aan de bel kan trekken als een probleem bijvoorbeeld vaak of steeds vaker voorkomt. Of het nu gaat om signalen in bepaalde gebieden, een gemeente of zelfs de gemeentegrenzen overstijgend. Deze signalen worden verzameld en – als dat nodig is – wordt extra aandacht aan de betreffende problematiek besteed. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuw aanbod. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Vriendenprogramma en Head Up.  <links naar artikelen toevoegen>

 

Interesse?

Wilt u ook met JENS samenwerken of een JENS-spreekuur in uw praktijk organiseren?  Neem dan contact op met Stephanie Harmsen, programmamanager ‘Lekker in je vel’:

T (06) 23 40 68 45

E sharmsen@jenshelpt.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn