Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Integrale samenwerking gedragswetenschappers Landgraaf

Samen verantwoordelijk voor een gezin

Na een pilot van ruim een jaar besloot het college van Landgraaf onlangs om de samenwerking tussen de gedragswetenschappers van JENS en van de gemeente te verstevigen met een mandaatbesluit. Daarin wordt vastgelegd dat alle gedragswetenschappers die in Landgraaf werken, zowel die bij JENS als bij de gemeente, beschikken over dezelfde mandaten en machtigingen.

Pilot ‘Verbeterd samenwerking’

Het mandaatbesluit is het resultaat van de pilot ‘Verbeterd samenwerken’ waarmee de gedragswetenschappers in 2020 startten. Sanne Bergs, gedragswetenschapper bij JENS: “We wilden onze samenwerking verbeteren. Alleen door integrale samenwerking kunnen we regie nemen en passende zorg bieden aan kinderen en gezinnen. Eerder waren we slechts verantwoordelijk voor een déél van de zorg rondom een cliënt. De regie lag bij de gemeente en de uitvoering bij JENS.”

Totaal in beeld

Chantal Schumacher, gedragswetenschapper in dienst van de gemeente Landgraaf vult Sanne aan: “Nu volgen we het hele proces rondom de cliënt waarbij zowel de regie als de hulpverlening onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Waar we voor de pilot vaker vanuit onze eigen verantwoordelijkheid met dezelfde cliënt bezig waren, zijn we nu veel meer collega’s in een gelijkwaardige samenwerking. Iedereen neemt daarin zijn verantwoordelijkheid”  

“Dit is ook terug te zien op de werkvloer, waar we de casuïstiek samen oppakken en we regelmatig de lijnen uitzetten in een driegesprek tussen gedragswetenschapper, regisseur en een medewerker uit het gebied.”

De juiste zorg

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat medewerkers van elkaar leren en hun blikveld kunnen verruimen. Maar ook voor de cliënt is deze samenwerking een verbetering. Eventuele ruis tussen uitvoering en regie is geminimaliseerd waardoor er efficiënt gewerkt kan worden. “Dubbelingen in het werk worden hierdoor voorkomen en de cliënt wordt van A tot Z gevolgd, zonder onderbrekingen tussen verschillende fasen waarin het gezin zich bevindt” aldus Sanne. “We zien de resultaten van onze nauwe samenwerking direct. We kunnen doelgerichter en efficiënter werken en de integrale, gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat we een stabiel vangnet rondom een gezin kunnen vormen.”

Uitbreiding bevoegdheden

Tot nu toe voorzag het Bevoegdhedenbesluit van de gemeente Landgraaf nog niet in een bevoegdheid voor de gedragswetenschapper om een verzoek te doen aan de raad voor de kinderbescherming om de noodzaak tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel te onderzoeken (VTO). Evenmin beschikte de gedragswetenschapper over een doorlopende machtiging om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens een zitting bij de rechtbank bij verzoeken tot uithuisplaatsing en gesloten plaatsing. Met het mandaatbesluit beschikken alle gedragswetenschappers over dezelfde, uitgebreidere mandaten en machtigingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn