Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

JENS teams op het voortgezet onderwijs


Werken met én tussen leerkrachten en jongeren

“Ik ben opgelucht dat ik met je heb kunnen babbelen en wil graag volgende week mijn signaleringsplan verder met je uitwerken”. Deze uitspraak van een derdejaars leerling van het Techniek college is illustratief voor de inzet van de VO-teams (team van JENS medewerkers op het voorgezet onderwijs) op de scholen.

Het werk van deze teams bevindt zich op de scheidslijn tussen geïndiceerde zorg, groepsaanbod en het jongerenwerk. Maar ook individuele contacten met leerlingen en hun gezinnen die voortkomen uit samenwerking tussen de school en JENS horen erbij.

Het VO-team van JENS bestaat uit een jeugd- en jongerenwerker, een schoolmaatschappelijk werker en een ambulante hulpverlener. Rob Janssen, ambulant hulpverlener bij JENS en lid van één van de VO-team vertelt dat er een nauwe samenwerking is met de school waar het team werkt: “We spreken regelmatig over “wij” en op “onze school” en niet meer over school en JENS.”

Preventieve inzet

Die samenwerking zorgt voor snelle, vaak preventieve inzet voor, bij en met leerlingen en hun gezinnen. Docenten kunnen zich hierdoor meer op hun didactische taak richten en JENS zorgt voor ondersteuning, begeleiding of behandeling als dat nodig is. Dat de samenwerking tussen school en JENS loont, blijkt uit feedback die we krijgen van ouders en collega’s op de scholen:

“Fijn om even te kunnen schakelen met jullie”.
(uitspraak van leerkrachten die schoolmaatschappelijk werker en ambulant hulpverlener regelmatig horen)

“Ik kom wel naar school om samen met mijn dochter in gesprek te gaan, ik ben blij dat er naar mogelijkheden wordt gekeken en ik niet naar de huisarts hoef te gaan voor een verwijzing.”
(moeder tweedejaars leerling Herle)

“Ik heb in mijn klas een tweetal leerlingen die ik zou willen laten deelnemen aan de IMPACT-light training, ouders van deze kinderen zijn blij met dit aanbod.”
mentor eerste leerjaar YUVERTA)

“De leerlingen werken aan hun executieve functies, omdat wij samen (maatwerkvoorziening van school met JENS)  een collectief aanbod verzorgen in deze klas.”
(Maatwerkmedewerker Herle)

Weten op welke scholen de VO-teams actief zijn?
Kijk op onze deze pagina van onze website.

Facebook
Twitter
LinkedIn