Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Match Mate Zuid ontvangt subsidie

Match Mate Zuid, een programma voor Zuid-Limburgse jongeren rondom de maatschappelijke diensttijd (MDT), ontvangt de komende twee jaar een subsidie vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Dientstijd van ZON-MW. Samen met financiële bijdragen van de provincie Limburg, de MIK & PIW Groep en JENS komt hierdoor geld beschikbaar om jongeren tussen de 14 en 27 jaar te begeleiden naar een succesvolle maatschappelijk diensttijd.

Maatschappelijk uitzendbureau

MatchMate brengt vraag en aanbod voor MDT in Zuid-Limburg bij elkaar door inzet van een ‘maatschappelijk uitzendbureau’. Daar helpen coaches jongeren bij het vinden van een juiste match met een buurtorganisatie, bedrijf of maatschappelijke organisatie. De vraag van de jongere bepaalt de intensiteit van de begeleiding door de coach. Die kan variëren van een snelle match tot een intensiever traject met coaching on the job.

Kansen zien

MatchMate richt zich namelijk niet alleen op scholieren en studenten, maar ook op jongeren die de schoolbanken vroegtijdig hebben verlaten of thuis zitten en 18-plussers met een uitkering of Wmo-traject. Jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking kunnen meedoen. Samen met de jongere kijkt MatchMate naar wat jongeren kunnen en hoe ze hun kwaliteiten het beste kunnen inzetten, voor de maatschappij én voor zichzelf.

 

 

Meerwaarde voor jongeren én maatschappij

MatchMate biedt kansen voor zowel de Zuid-Limburgse jongeren als voor de regio. Jongeren die de MDT voltooien krijgen een landelijk certificaat, kunnen ervaring opdoen en hun talenten ontwikkelen. Voor de samenleving als geheel biedt het project meerwaarde doordat jongeren zich gericht inzetten voor anderen. Ook levert het op de langere termijn een bijdrage aan de gewenste trendbreuk ten aanzien van de gezondheidsachterstanden en de kansenongelijkheid van de Zuid-Limburgse jongeren.

 

Grotere bekendheid maatschappelijke diensttijd

In Zuid-Limburg is de maatschappelijke diensttijd nog onvoldoende bekend bij jongeren. Ze kennen het bestaan ervan niet en worden nog nauwelijks warm gemaakt om zich een aantal uren per week te verbinden aan een maatschappelijke opdracht. Ook is er gebrek aan aanbod van plekken en voor jongeren die met een MDT willen starten is nergens een herkenbare plek waar ze om hulp kunnen vragen. MatchMate wil daar verandering in brengen.

 

Breed partnerschap 

Het maatschappelijk uitzendbureau is een initiatief van de MIK & PIW Groep en JENS en wordt ondersteund door een breed scala aan organisaties zoals onderwijsinstituten, organisaties in het jeugd-, welzijns- en zorgdomein, partners in arbeidsmarkttoeleiding, de Zuid-Limburgse gemeenten, werkgevers (LWV) en bedrijfsnetwerken als JINC.

Facebook
Twitter
LinkedIn