Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Programmalijn ‘Lekker in je vel’

In dit artikel vertelt programmamanager Stephanie Harmsen meer over de programmalijn ´Lekker in je vel. Deze programmalijn richt zich op het vroeg signaleren van (mentale) problemen en de inzet van preventie activiteiten in de wijk. Daarnaast werken we ook integraal en complementair samen met de specialistische zorg.  

Gewoon meedoen in de eigen buurt

´We willen zo veel mogelijk ´normaliseren´, zo vertelt Stephanie. ´Daar bedoelen we mee dat we eerst kijken naar de mogelijkheden die het gezin zelf en het netwerk om hen heen biedt. We kijken ook naar de mogelijkheden in de buurt en werken daarom veel samen met het voorliggend veld en eerstelijns zorg. Op die manier kunnen kinderen zo veel mogelijk in de eigen buurt meedoen. Maar als het nodig is, zetten we ook de specialistische zorg die niet thuis nabij georganiseerd kan worden in. Het belangrijkste is, dat we een duurzaam antwoord op de vraag van de jongere of het gezin kunnen bieden´.

Een belangrijke partner in de buurt zijn ook de 36 huisartsenpraktijken in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Daar houdt JENS spreekuur voor jongeren en hun gezin of de praktijkondersteuner (GGZ) of de huisarts. Of er is een vaste contactpersoon voor het wijksamenwerkingsverband. ´Zo houden we de lijnen tussen JENS en de huisartsen kort en kunnen we snel schakelen.´ aldus Stephanie.

Leren door ervaring

‘We zetten veel pilots in, om te bekijken wat het beste werkt. Zo geven we vorm aan de transformatie van de jeugdhulp. Als iets goed werkt, dan wordt die werkwijze voor heel JENS ingezet. We hebben net verschillende pilots afgerond en er starten binnenkort weer nieuwe. We blijven ons ontwikkelen.’

Herstelgerichte GGZ-behandeling

In deze pilot zijn we op zoek gegaan naar manieren om de meest passende ondersteuning op het juiste moment, met de juiste persoon, op de juiste plek te kunnen bieden.

‘De gedragswetenschapper van JENS heeft een aantal gezinnen dat behandeling krijgt geïnterviewd, samen met de betrokken behandelaars. Dat hebben we gedaan op basis van een positieve, herstelgerichte benadering, waarbij we vooral gekeken hebben naar de krachten van het gezin en het systeem er omheen, vertelt Stephanie.‘

‘Het mooie is dat we elkaar kunnen aanvullen tijdens die gesprekken en van elkaar kunnen leren. De pilot moet nog geëvalueerd worden, maar we gaan bekijken hoe we deze manier van werken structureel een plek in de behandeling kunnen geven.’

Preventiegroepen ‘Vrienden voor het Leven’ & ‘Head Up’

In oktober zijn er in Heerlen twee pilotgroepen gestart op basis van de methodiek ‘het Vriendenprogramma’. Beide groepen bieden laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan kinderen of jongeren met milde klachten. Met deze groepen hopen we verdere klachten of verergering van de klachten te voorkomen.

‘Vrienden voor het leven’ is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, waar ‘Head up’ zich richt op tieners vanaf 12 jaar. In beide groepen komen thema’s als veerkrachtiger in het leven staan, op jezelf  vertrouwen, je weerbaar voelen en stress en piekeren zelf verminderen aan bod.

Groepstraining InTouch

Met InTouch bieden we jongeren tussen de 12 en 18 jaar met stemmingsklachten de helpende hand.  In de training leren we hen omgaan met moeilijke gevoelens en lichamelijke spanningen. In groepsverband vinden ze steun bij elkaar en leren ze van elkaar. In de training wordt gepraat, maar gaan de jongeren ook actief aan de slag.

Stephanie: ‘Deze groepstraining is een samenwerking tussen Puur jong en JENS en is inmiddels geëvalueerd. De resultaten van de training zijn positief en we gaan deze training dan ook vaker aanbieden.’

Het jonge kind

In november start de pilot ‘Het jonge kind’. In deze pilot koppelen we experts van Moventis (Infant Mental Health), MEE (Integrale Vroeghulp) en het JOP (Jonge Ouder Project) aan het onderzoeksteam van JENS. Met deze pilot willen we bekijken hoe we de vroeg signalering en preventie voor zwangere vrouwen en hun kinderen tot 4 jaar kunnen versterken. 

Voor meer info over de programmalijn ‘lekker in je vel’ kun je contact opnemen met Programmamanager Stephanie Harmsen:
sharmsen@jenshelpt.nl  
M (06) 23 40 68 45

Facebook
Twitter
LinkedIn