Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Groepsaanbod & informele zorg

De programmalijn ‘Dichtbij in de buurt’ richt zich op de (door)ontwikkeling van projecten en het aanjagen van innovaties die ondersteuning bieden in de omgeving waar jeugdigen en gezinnen wonen. De programmalijn bestaat uit vier onderdelen: vrij toegankelijk aanbod voor iedereen (voorliggend veld), ROOTZ, groepsaanbod en informele zorg.

Groepsaanbod

Het collectief oppakken van hulpvragen vormt de derde pijler in de programmalijn ‘Dichtbij in de buurt’. Met ons groepsaanbod willen we wachtlijsten voorkomen, kunnen we jeugdigen sneller en efficiënter helpen en werken we preventief.  Zo creëren we tijd en ruimte om hulpvragen waarbij méér nodig is, individueel op te pakken.  

Expertise inzichtelijk maken

Projectleider Dorien Reinartz legt uit wat het groepsaanbod behelst: “We hebben enorm veel expertise en trainingen binnen JENS, die we op dit moment inventariseren.  Aan de hand van vragen of signalen uit een bepaald gebied zetten we een training daar in. Daarnaast breiden wij het bestaande aanbod uit als er specifieke behoeften zijn.”

Dit jaar wordt er in alle gemeenten gestart met een basisaanbod van trainingen die we het hele jaar aanbieden. Denk hierbij aan weerbaarheidstrainingen, meiden/jongenstrainingen maar ook groepen rondom hechting, angst of minder lekker in je vel zitten.

Contact

Informele zorg

De vierde pijler in deze programmalijn is de informele zorg. In bijna elke wijk of buurt is een groot netwerk van non-profit organisaties actief. Denk daarbij aan  sportclubs, wijkraden, speeltuinen en hobbyclubs. Ook informele zorg hoort daarbij. Informele zorg is alle zorg die niet door professionals wordt uitgevoerd. Ook JENS maakt gebruik van deze vorm van zorg. Binnen de programmalijn ‘Dichtbij in de buurt’ is projectleider Patrick Erkens verantwoordelijk voor dit onderdeel.

Getrainde maatjes

“Bij JENS zetten we getrainde maatjes in om zowel de professional als gezinnen te ondersteunen. Met de inzet van een maatje proberen we onder andere professionele zorg te voorkomen of de duur ervan te verkorten. Een maatje kan zowel voor een individu als voor het hele gezin worden ingezet en vormt een steuntje in de rug en een luisterend oor. Uiteraard staat het maatje er niet alleen voor. Ze hebben altijd de professional om op terug te vallen.” legt Patrick uit.

Facebook
Twitter
LinkedIn