Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Samen aan de lat: een voorbeeld uit Voerendaal

Door Martijn Geuskens
In Voerendaal werken het gebiedsteam van JENS en de medewerkers van de gemeentelijke toegang  intensief samen. Dat heeft een aantal voordelen: we kennen elkaars casussen en we  onderzoeken, experimenteren en implementeren samen om de jeugdhulp zo efficiënt mogelijk in te richten.

Aanvullende expertises

Beide teams denken niet in organisaties maar in expertises. De nauwe samenwerking tussen medewerkers van JENS en het toegangsteam van de gemeente zorgt ervoor dat we ook veel van elkaars vakgebied leren. In het team zit een grote diversiteit aan medewerkers met kennis over bijvoorbeeld opvoedproblemen en -vragen, GGZ en vechtscheidingen. Het team wordt aangevuld met een gedragswetenschapper en een GZ-psycholoog.

Gezamenlijke visie en ontwikkeling

Iedere zes weken vindt het ‘1 team-1 taak overleg’ plaats. In dit overleg staan de gezamenlijke visie en de ontwikkeling van het team centraal. Beleidsmedewerker Miriam van Ooijen sluit regelmatig aan bij dit overleg en zorgt voor verdieping rondom de gezamenlijke visie. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten over onderwerpen zoals de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, regie of 1gezin1plan.

Extra impuls welzijn jongeren

Sinds een aantal maanden heeft het team in Voerendaal ook een eigen jeugd- en jongerenwerker: Kimberley Redmeijer. Zij is de ‘ogen en oren’ van het team in Voerendaal. Zo praat ze bijvoorbeeld over overlastmeldingen met jongeren. Maar ze verzamelt ook de wensen van de jeugdige inwoners van Voerendaal en waar mogelijk zet ze die om in actie. Jongeren weten gelukkig steeds vaker de weg te vinden naar de JENS-bus en de sportactiviteiten die in samenwerking met The Move Factory plaatsvinden.

Hoe zit dat in Landgraaf en Heerlen?

In Landgraaf en Voerendaal werken de toegangsteams van de gemeente en de teams van JENS ook samen, maar daar is de samenwerking minder ver gevorderd als in Voerendaal. De intentie van de gemeenten is om de toegangsteams op termijn toe te voegen aan de organisatie die de jeugdhulp voor hen gaat uitvoeren. Hierover wordt in de nieuwe contractperiode 2023 – 2027 een besluit genomen.

Over Martijn Geuskens

Als Procescoördinator Sociaal Domein van de gemeente Voerendaal ben ik vanaf 2018 betrokken bij de inkoop van de ambulante basishulp jeugd die in Voerendaal door JENS wordt verzorgd. Ik ben actief in allerlei werkgroepen van de gemeenten en JENS en nauw betrokken bij het gebiedsteam.

Vanuit mijn rol ben ik kritisch waar nodig en sta ik samen met het gebiedsteam van JENS aan de lat voor de noodzakelijke veranderingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn