Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dichtbij in de buurt

Voorliggend veld & ROOTZ uitgelicht

De programmalijn ‘Dichtbij in de buurt’ richt zich op de (door)ontwikkeling van projecten en het aanjagen van innovaties die ondersteuning bieden in de omgeving waar jeugdigen en gezinnen wonen. De programmalijn bestaat uit vier onderdelen: vrij toegankelijk aanbod voor iedereen (voorliggend veld), ROOTZ, groepsaanbod en informele zorg. In dit artikel vertelt programmamanager Karima Sedki meer over het voorliggend veld en ROOTZ. Het groepsaanbod en de informele zorg worden in een volgend artikel belicht.

Voorliggend veld voor iedereen

Het voorliggend veld is gericht op het bieden van laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen. Toegankelijkheid voor iedereen staat hierbij voorop. Je kunt daarbij denken aan onze jeugd- en jongerenwerkers, die te vinden zijn op onze jongerenlocaties, in de publieke ruimte en op straat,  maar ook aan schoolmaatschappelijk werkers, gezinswerkers en jeugdconsulenten.

Verbinding zorg en welzijn

“Het voorliggend veld speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van jeugdigen en gezinnen die hulp van JENS krijgen. Het voorliggend veld zorgt voor de verbinding tussen zorg en welzijn. Niet alleen kunnen we een brug vormen naar formele hulp, maar ook kunnen we ‘een oogje in het zeil houden’ nadat het hulpverleningstraject is afgerond”, zo vertelt Karima.

“We zorgen ervoor dat partners in de omgeving met elkaar verbonden zijn en schakelen waar nodig professionele zorg in. Dat maakt het voorliggend veld enorm krachtig. We voorkomen zo dat er zwaardere zorg nodig is of kunnen zorg eerder afschalen.”

Investeren in welzijn

Om die rol in alle gemeenten goed te kunnen vervullen, investeert JENS in het welzijnswerk. De infrastructuur wordt daarmee vergelijkbaar in de drie gemeenten, uiteraard toegespitst op de lokale situatie. Het motto voor de komende tijd is dan ook: koesteren wat er al is en uitbreiden waar nodig.

ROOTZ

Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in de buurt, met vrienden, op school en bij de sportclub. Vaak gaat dat goed. Maar soms is daar hulp bij nodig, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een beperking of specifieke behoeften. Met ROOTZ heeft JENS een eigen vorm van groepsbegeleiding en -behandeling in huis, die perfect aansluit bij de visie van JENS. Opgroeien in de je eigen buurt, kortbij huis, samen met anderen uit jouw buurt.

Vaker naar voorliggend veld

Karima vertelt trots: “In 2019 startten we met 230 jeugdigen in de ROOTZ-begeleiding. Op dit moment zijn dat er nog maar 120. Het grootste deel van deze jongeren kunnen we goed ondersteunen in het voorliggend veld. De ROOTZ-groepen draaien zo veel mogelijk mee met het regulier aanbod van bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk. Dat maakt het afbouwen van begeleiding vaak makkelijker.”

Nieuwe ontwikkelingen

“Uiteraard blijven we zowel de begeleiding als de behandeling via ROOTZ verder ontwikkelen, om zo veel mogelijk jeugdigen uit Heerlen, Landgraaf en Voerendaal begeleiding en behandeling te bieden in de ROOTZ-groepen in plaats van via specialistische zorg. Dit doen wij door te kijken naar bijvoorbeeld een zaterdagaanbod en logeerweekenden. Daarnaast werken wij aan het uitbreiden van specialistische ROOTZ-groepen waar dat nodig is.”

Voor meer info over de programmalijn ‘Dichtbij in de buurt’ kun je contact opnemen met Programmamanager Karima Sedki
E ksedki@jenshelpt.nl
M (06) 33 38 24 75

Facebook
Twitter
LinkedIn