Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hulpapp per 1 juni live in Parkstad

Stichting De Juiste Schakel ontwikkelde de Hulpapp. De Hulpapp is ontwikkeld voor betrokkenen van Huiselijk Geweld. Hij is bedoeld voor de slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook voor de hulpverleners die hulp verlenen aan betrokkenen. Vanaf 1 juni gaat de Hulpapp live in Parkstad.

De Hulpapp is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen. Zij vinden het belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld en hulpverleners snel de juiste hulp kunnen vinden. Je vindt de Hulpapp op www.hulpapp.nl en in de Google Play Store en de Apple App Store.


De HulpApp is een overzichtelijke website/app
Je krijgt alleen die hulpverleners aangeboden die op het moment van hulp zoeken (tijdsbepaling) ook daadwerkelijk bereikbaar zijn. Je zal dus nooit meer bellen naar een antwoordapparaat van een gesloten organisatie. Lokale hulpverlening komt alleen op de betreffende locatie (locatiebepaling) naar voren omdat de website/app ziet in welke plaats je bent. Dit kan je aanpassen door de locatie te veranderen. Zodoende kan je ook mensen
helpen die in een andere plaats zitten. AVG correct, want de Hulpapp verzamelt geen persoonsgegevens. Als ervaringsdeskundigen vinden wij dat wij elkaar moeten helpen en beschermen.
Daarnaast kan iedereen www.hulpapp.nl openen op zijn/haar pc, laptop, tablet of telefoon, waarbij het uiterlijk hetzelfde blijft. Er is geen extra
verwarring meer. Alles staat nog gewoon op dezelfde plaats, als je een paar uren/dagen later weer op www.hulpapp.nl kijkt.

Uit ervaring ontwikkeld
Wanneer je in een situatie van huiselijk geweld terecht komt, of al enige tijd zit, is het belangrijk dat je snel de juiste hulp kunt vinden. Ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld geven aan dat zij op het moment dat zij besloten hulp te zoeken, niet tijdig de juiste hulp konden vinden. Dit werd bemoeilijkt door diverse factoren waar mensen in een soortgelijke situatie mee te maken hebben, zoals een beperkt denkvermogen. Wij merkten dat wij op het internet overweldigd werden door het aantal websites, de grote hoeveelheid aan informatie en de verscheidenheid aan instanties. Vind dan maar eens de juiste hulp. Daarnaast merkten wij dat iedereen, van hulpverlener tot een behulpzame
vriend(in), van huisarts tot een medewerker van een wijkteam of politieagent, andere ideeën had over de juiste hulpverlening.

Iedereen heeft andere ideeën over de juiste hulpverlening
Je krijgt als hulpzoekende dus een overvloed aan informatie die je moet verzamelen, onthouden en verwerken/filteren. Ook blijkt lang niet alle
informatie die mensen delen nog actueel te zijn. Zo kwam er iemand met een geweldige website voor hulp via een stichting; deze stichting bleek
alleen niet meer te bestaan. Een hulpverlener had het over specifieke hulp die geboden kon worden, echter dat bleek niet mogelijk in mijn regio.

Je wil hulp, je wil duidelijkheid
Kortom: in de situatie van huiselijk geweld zit een mens niet te wachten op verkeerde informatie. Je wil veiligheid creëren voor jezelf en voor jouw gezin en vooral je leven weer op de rit krijgen. Je moet. En zodra je dan eindelijk de stap neemt om er iets aan te willen doen, moet je weten waar je terecht kunt. Wij besloten dat het anders moest. Daarom riepen we de website www.hulpapp.nl (de website is na openen gratis te downloaden als app) in het leven. Wat startte als burgerinitiatief, is in 2019 getoetst en mede uitgewerkt door ervaringsdeskundigen van verschillende soorten huiselijk geweld zoals lichamelijk, seksueel, eergerelateerd etc.

Altijd actuele info
Daarnaast zijn alle hulpverleners in de app bekeken en beoordeeld en voorkomen wij dus dat je achteraf een vervelende rekening krijgt. Tevens
is er geen ruimte voor reclame van (dubieuze) bedrijven. Als je de kluts kwijt bent, wil je niet ineens op bijvoorbeeld Zalando (of een andere
website)belanden, om vervolgens je verdriet om te zetten in producten. Of dat je jezelf ineens hebt aangemeld voor een cursus zelfverdediging in
Antwerpen terwijl je in Alkmaar woont. Zo hebben wij o.a ook het Repair café opgenomen in onze lijst van aanvullende hulpverlening. Huiselijk
geweld gaat helaas vaak gepaard met huishoudelijk geweld. Je moet er dus aan herinnerd worden dat deze organisatie(s) er ook is/zijn. De
politieagent die een slachtoffer thuis achter moet laten, heeft nu ook een tool om even samen te kijken welke organisatie er bereikbaar is, zodat
deze agent met een beter gevoel een woning kan verlaten en weer verder kan met andere werkzaamheden.
​​​​​​​
Eyeopener
Ook zijn er artikelen en blogs en handige cursussen en trainingen in de Hulpapp te vinden. De lijst met o.a krantenartikelen kan ook een eyeopener voor iemand zijn die in een geweld situatie zit, zijn en hierdoor beseft dat hij/zij de volgende in de krant kan zijn. Wij zorgen ervoor met www.hulpapp.nl dat iedereen naar een zelfde plek wordt gestuurd om van daaruit verder te gaan met hulp zoeken. Dit creëert rust en helderheid en komt de zelfredzaamheid ten goede. Je hoeft geen informatie meer te onthouden of op te schrijven.

Facebook
Twitter
LinkedIn