Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tevredenheidsonderzoek 2020 jeugdigen en gezinnen

In november en december 2020 heeft het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek jeugdigen en gezinnen plaatsgevonden. Dat hebben we op twee verschillende manieren gedaan: met behulp van een digitale vragenlijst én door telefonische interviews. De vragenlijst is verstuurd naar 1000 jeugdigen en ouders én we hebben 35 telefonische interviews gehouden. Het ging in beide gevallen om jeugdigen en ouders die dat jaar zorg in de K2 hebben ontvangen.

Gesprek of vragenlijst?

Als we met ouders of jeugdigen in gesprek gaan, krijgen we meer informatie en kunnen we ook meer uitleggen, waardoor de respondenten de vragen beter in de context kunnen plaatsen. Zowel jeugdigen als ouders ervaren de interviews als waardevol en prettig.

Respons op online vragenlijsten

Van de 1000 digitale vragenlijsten die we verstuurd hebben, hebben we 129 volledig ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Zo’n 57% procent van de respondenten is afkomstig uit Heerlen, 37% uit Landgraaf en zo’n 6% uit Voerendaal.

Tevredenheid over de zorg

Maar liefste 64% van de ouders en jeugdigen geeft de zorg van JENS  4 of 5 sterren. Dat betekent dat ze tevreden tot zeer tevreden zijn over de zorg die ze van JENS ontvangen.

Waar zijn jeugdigen en ouder het meest tevreden over?

Ouders geven aan dat ze zich serieus genomen voelen, ze goed kunnen sparren met de hulpverleners en ze zich daar veilig en gehoord voelen. Andere opmerkingen bij deze vraag:

 • De communicatie verloopt goed en er wordt naar me geluisterd
 • Hulpverleners zijn vriendelijk en meedenkend en hebben een luisterend oor.
 • De hulp die we ontvangen voor de zorgvraag.
 • Bereikbaarheid van de hulpverlener

Aandachtspunten & tips voor JENS

Uit de telefonische interviews en de digitale vragenlijsten kwam ook een aantal tips en aandachtspunten naar voren. Hierbij een korte opsomming:

Aanbod

 • Het logeeraanbod is beperkt

Proces

 • Wees slagvaardiger.
 • Soepeler opstarten zorg.
 • Wachttijd verkorten.
 • Het instroomproces is soms stroperig verlopen. De inzet van onze hulpverleners maakt echter veel goed.
 • De vele personeelswisselingen bij JENS hebben invloed gehad op de ervaring met JENS in de eerste periode.

Communicatie

 • Blijf in gesprek met het gezin.
 • Maak duidelijk wie het aanspreekpunt is.

Samenwerking

 • Blijf open en eerlijk samenwerken.
 • Ga naast de gezinnen staan (niet boven).
 • Werk goed samen met andere instanties of andere domeinen.

Wat gaan we doen met deze resultaten?

Communicatie

Communicatie zowel bij instroom als tijdens de zorg blijft een belangrijk punt. Ouders meenemen in de weg door het zorglandschap is zeer belangrijk. Voor ons zo vanzelfsprekend, voor de ouders vaak onoverzichtelijk. Instroom en de ambulant medewerkers hebben hier een belangrijk rol in, zowel tijdens de instroom als tijdens de zorg.

Daarnaast is het belangrijk dat we de regisseur goed gaan positioneren om ouders waar dat nodig is goed te kunnen ondersteunen.

Weten waar je aan toe bent betekent immers rust. Juiste en tijdige communicatie blijft hierin de sleutel en geeft vertrouwen.

 • Eind 2021 hebben alle gezinnen een aanspreekpunt: dit kan een regisseur zijn, een instroommedewerker of een ambulant begeleider. Bij iedere gezin wordt het aanspreekpunt vermeld in het dossier.
 • Ouders willen graag weten hoe JENS werkt, wat JENS doet en hoe processen lopen. Ze willen dit graag goed kunnen teruglezen op de website. Het geeft ouders rust als ze zaken kunnen terugvinden over JENS en stappen kunnen volgen.
 • De nieuwe website wordt goed gevuld met de processen in de taal van de jeugdigen en ouders zodat ze zich altijd kunnen inlezen over het instroomproces, het zorgproces en de daarbij behorende stappen met een korte uitleg.

Aanbod

Ouders geven aan het logeeraanbod te missen.

 • JENS onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor een logeeraanbod, passend binnen de opdracht van JENS.
Facebook
Twitter
LinkedIn