Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen werken aan inclusief onderwijs

We gaan uit van de overtuiging dat inclusie goed is voor kinderen. De school is daarbij een belangrijke oefenplaats voor sociale interactie en vaardigheden. Een leerschool voor het leven. Inclusie is een maatschappelijke kanteling waar onderwijs en jeugdhulp samen in moeten optrekken.

Doelgroeparrangementen: samenwerking in de school

In de praktijk krijgt die samenwerking vorm in de Doelgroeparrangementen (DGA). Kern van deze aanpak is, dat kinderen thuis én op school op dezelfde manier ondersteund worden. Zo oefen ze in beide omgevingen nieuw, passend gedrag toepassen. Ondersteuning door medewerkers van JENS op school en intensieve samenwerking binnen de school maken dit mogelijk.

Sven Rutten, intern begeleider bij SO De Pyler verwoordt het als volgt: “De transfer van het geleerde wordt in de veilige schoolomgeving verder vormgegeven, zodat de jeugdige het stapsgewijs meer eigen kan maken om het vervolgens te kunnen toepassen in de maatschappij. Samen komen we echt verder!”

Gewoon op dezelfde school

Het Doelgroeparrangement is een waardevolle aanvulling op het ondersteuningsaanbod van scholen. Leerlingen vinden hun draai in de klas beter of kunnen gewoon op school blijven, terwijl dat voorheen niet altijd lukte. De kinderen voelen zich veilig bij de medewerkers JENS die ook even tijd voor hen kunnen nemen als er iets is waar ze echt last van hebben.

Werelden verbinden

Een ander voordeel van het Doelgroeparrangement is dat jeugdhulp en school nu écht samen optrekken in het belang van de kinderen. Professionals kunnen elkaar makkelijker vinden en expertise uitwisselen. En als er iets extra’s nodig is voor een kind, dan wordt dat sneller opgepakt.

Het Doelgroeparrangement brengt jeugdhulp en onderwijs dus letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. De intensieve samenwerking in een DGA brengt de verschillen, maar ook de overeenkomsten aan het licht en maakt het mogelijk om werkwijzen op elkaar af te stemmen in het voordeel van het kind.

Driehoek thuis-school-jeugdhulp

De driehoek thuis-school-hulpverlening krijgt extra aandacht. Ouders spelen namelijk een belangrijke rol bij het aanleren van blijvende gedragsveranderingen. De samenwerking in deze driehoek willen we dan ook versterken. Daarnaast geven we de mening van jeugdigen een plek in onze evaluaties, zodat we blijven aansluiten bij hun behoeften.

‘Omwille van de kinderen en hun ouders is het ontzettend de moeite waard om met het einddoel op het vizier deze werelden, thuis – vrije tijd – school, te verbinden. Dit heeft tijd en een open mind nodig. Niet denken in beperkingen en belemmering, maar in kansen en mogelijkheden en soms ook het lef om in een no-go zone te gaan.’ Adri Rooijakkers, onderwijsadviseur Movare

Facebook
Twitter
LinkedIn