Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Search
Close this search box.

Triagetool voor verwijzing

Ervoor zorgen dat er alleen noodzakelijke verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de specialistische zorg plaatsvinden. Dat is één van de opgaven waar JENS voor staat. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van belangrijke verwijzers voor jeugdhulp, zoals artsen, nodig.

Uit ervaring bleek echter dat verwijzers een grote diversiteit aan verwijscriteria voor jeugdhulp gebruikten. Dat maakte het lastig om snel te beoordelen welk hulp nodig is en hoe snel. Daarom hebben we nu een hulpmiddel ontwikkeld dat voor meer eenduidigheid in de verwijzingen zorgt en waarmee we de urgentie van de hulpvraag sneller kunnen vaststellen.  Dit hulpmiddel wordt op korte termijn aan alle artsen in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal aangeboden.

Gezamenlijke ontwikkeling

De instroommedewerkers en inhoudsdeskundigen van JENS zijn samen met artsen, gedragskundigen en een psychiater aan de slag te gaan om het hulpmiddel te ontwikkelen.

In een overzicht worden aan de ene kant de verschillende urgentieniveaus, met de bijhorende risico’s, omschreven. Aan de andere kant staat welke vorm van hulp hierbij past. Ook wordt aangegeven binnen welke maximale tijd de hulp moet starten.

Gebruik van deze tool maakt het mogelijk om na ontvangst van de verwijzing direct te bepalen hoe snel de hulp gerealiseerd moet worden en om welke hulp het gaat. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: verwijzing naar de meest relevante zorg én ondersteuning van de artsen bij het verwijzen.

Facebook
Twitter
LinkedIn