Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe doen we het eigenlijk?

We kunnen zelf wel vinden dat we op de goede weg zijn, maar belangrijker is het natuurlijk om te weten wat anderen van ons vinden. Daarom hebben JENS en de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren onder onze belangrijkste samenwerkingspartners. Dimensus was, als onafhankelijke partij, verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Centrale vraag in het onderzoek was: waar staan we nu met de transformatie in de jeugdhulp en welke verbeterpunten zijn er nog.

 

Insteek van het onderzoek

Met de resultaten willen we, samen met onze partners, ervoor zorgen dat de jeugdhulpverlening nog beter aansluit bij de jeugdige, het gezin en de omgeving. Om dat te onderzoeken werden er vier online panelgesprekken gevoerd. Voor deze gesprekken waren ketenpartners en zorgaanbieders uitgenodigd. Elk van de gesprekken werd gevoerd aan de hand van de vragen:

 • Hoe lopen de zaken nu?
 • Welke verbeterslagen kunnen we maken?
 • Hoe kunnen we dat samen op de beste manier doen en wat is daarvoor nodig?

Positief over ingezette beweging

Preventief werken, zorg dichterbij en meer zorg met minder middelen zijn de uitgangspunten van JENS. Uitgangspunten die eigenlijk door alle panelleden onderschreven worden. Hoe dit wordt opgevat, verschilt echter wel door ketenpartners en zorgaanbieders.

De ketenpartners zien de beweging van JENS, zijn hierover zeer positief en willen ook graag meebewegen. Bij de start van JENS was een deel van de partners negatief of onzeker over de ingeslagen weg. Nu JENS de afgelopen twee jaar heeft laten zien wat dit betekent, zijn zij hier steeds positiever over en is het geloof erin gegroeid.

De zorgaanbieders onderschrijven de basisuitgangspunten van JENS, maar de praktische vertaling ervan in hun dagelijks werk lukt maar mondjesmaat. Ze redeneren vaak niet vanuit de doelstellingen van JENS en hebben vooral last van praktische ‘hobbels’. De praktische bezwaren die genoemd worden zijn juist inherent aan de nieuwe werkwijze waar JENS voor staat. Zorgaanbieders geven aan met JENS te willen optrekken, maar willen daarin graag meegenomen worden.

 

Praktische aanbevelingen

Natuurlijk kwam er uit het onderzoek ook een aantal praktische aanbevelingen voort:

Algemeen

 • Leg (nogmaals) uit wat de werkwijze is van JENS, dat deze voorkomt uit een opdracht van de gemeenten, hoe dit is opgepakt door JENS en wat dit betekent voor de werkwijze die JENS om deze reden hanteert.
 • Zorg ervoor dat zorgaanbieders één vast contactpersoon hebben bij JENS.

Preventie

 • Meer aandacht voor preventieve inzet bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

Zorg dichtbij

 • Regel de zorg en de hulp rondom het kind en pak niet het aanbod als uitgangspunt voor de zorg of de hulp.
 • Zoek meer samenwerking op met lokale clubs en verenigingen die ook met kinderen bezig zijn en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen.

Meer zorg met minder middelen

 • Door meer in te zetten op kinderen van 0 tot 4 jaar kan de inzet van zwaardere hulp op latere leeftijd worden voorkomen.
 • Voorkom dat er te snel wordt ingezet op complexe hulp door zo laagdrempelig mogelijke voorzieningen in te zetten.

Met deze aanbevelingen in de hand, gaan we ook dit jaar weer aan de slag om de jeugdhulp in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal nog beter te laten aansluiten bij de jeugdigen, gezinnen en hun omgeving.

We bedanken iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt voor zijn of haar input.

Facebook
Twitter
LinkedIn