Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Jongerenwerk op het MBO

Speciaal voor leerlingen vanaf 12 jaar heeft JENS, samen met het onderwijs, een programma ontwikkeld voor specifieke (groepen) leerlingen. In dit programma is de expertise van zorg en onderwijs gebundeld, zodat ze elkaar kunnen versterken. Het doel van deze aanpak is om leerlingen zich zo veel mogelijk ononderbroken te laten ontwikkelen en hun ontwikkelingsperspectief kunnen realiseren.

Afspiegeling van de samenleving

De behoeften van de leerlingen vormen de basis voor onze aanpak. De diversiteit aan leerlingen in het voorgezet onderwijs en MBO is immers groot. Leerlingen komen uit verschillende gemeentes, uit verschillende gezinnen en er is een grote diversiteit in cultuur en leefwerelden. Dat vertaalt zich in een grote verscheidenheid hulpvragen, die ook op iedere school weer anders kan zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal thema’s die voor alle jongeren belangrijk zijn: zelfbeeld, weerbaarheid, seksualiteit, veiligheid en de toenemende afhankelijkheid van social media.

Taal van jongeren spreken

Bij jongeren in deze leeftijd is het belangrijk om aan te sluiten bij hun leefwereld. Het luistert vaak nauw: één verkeerde term, één verkeerde uiting en jongeren haken af. Daarom zijn sinds vorig jaar oktober steeds vaker jongerenwerkers actief op de scholen voor voorgezet onderwijs. Deze professionals hebben affiniteit met jongeren, spreken hun taal en hebben voelsprieten voor wat wel en niet werkt.

Pilot Citaverde

Afgelopen jaar zijn we gestart met een pilot op het Citaverde. Een vast team van onderwijs- en JENS medewerkers leerde elkaar beter kennen, waardoor de samenwerking verbeterde. Natuurlijk was niet alleen de verbinding tussen de professionals onderling van belang, maar vooral ook de verbinding met de jongeren. Daar werd op verschillende manier aan gewerkt.

Op school

Dat JENS meer en vaker te vinden is in en rondom de school, werd zichtbaar gemaakt met behulp van de JENS-Jongerenbus, muziek en activiteiten bij de school.

Ook waren de jongerenwerkers in pauzes op school aanwezig, om gesprekjes aan te gaan met leerlingen. Ze zijn er dan voor alle leerlingen, niet alleen de kwetsbare leerlingen. Even praten over belangrijke maar ook onbelangrijke zaken. Contact maken, even lachen en leerlingen uitnodigen om mee te doen aan één van onze activiteiten. Of hulp bieden als we merken dat een leerling ergens mee zit.

Over de streep

‘Over de Streep’, wellicht al bekend van TV, werd uitgevoerd met enkele eerste klassen van zowel het Citaverde als het Beroepscollege, locatie Herle. In deze interventie die zich vooral richt op de groepsdynamiek, kwamen situaties aan bod die spelen op school, maar ook daarbuiten. Er werd bijvoorbeeld gepraat over spanningen en pesten.

Na school

Normaal gesproken zijn jongeren na schooltijd welkom in één van onze jongerencentra. Om mee te doen met een activiteit, even hun verhaal te delen als ze ergens mee zitten of hulp nodig hebben. Helaas is dat door de coronamaatregelen nu niet mogelijk. In plaats daarvan zijn de jongerenwerkers vaker op straat te vinden.

Uitbreiding aanpak

De eerste reacties op deze aanpak zijn positief en we zijn al met verschillende scholen in gesprek om deze aanpak stapsgewijs verder uit te breiden naar andere scholen voor MBO en voortgezet onderwijs in Heerlen en Landgraaf.

Facebook
Twitter
LinkedIn